menu ยกระดับโอทอปไทย มั่นใจเพิ่มยอดขายกว่าครึ่ง
date 12 ต.ค. 60 20:10    date อ่าน: 278 | หมวด: ข่าวราชการ
facebook twitter google plus


ยกระดับโอทอปไทย มั่นใจเพิ่มยอดขายกว่าครึ่ง

ยกระดับโอทอปไทยมั่นใจเพิ่มยอดขายกว่าครึ่ง


สมอ.ยกระดับสินค้าโอทอปได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนช่วยเพิ่มยอดขายให้พุ่งขึ้นกว่า60%สร้างความเชื่อมั่นในเครื่องหมายมผช.เผยปี60ทำผลงานแล้วเสร็จตามเป้ากำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนได้แล้วกว่า59เรื่องหวังเพิ่มจำนวนของผู้รับการรับรองสร้างรายได้ให้เพิ่มขึ้นพร้อมเดินหน้ายกระดับOTOPด้วยการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์เพิ่มความเชื่อถือแก่ผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศสนองโยบายรัฐบาลในการยกระดับSMEsให้มีศักยภาพ

นายพิสิฐรังสฤษฎ์วุฒิกุลเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(สมอ.)เปิดเผยผลการดำเนินงานด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนในปี2560ว่าสมอ.ได้ดำเนินการกำหนดและแก้ไขปรับปรุงมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนแล้วเสร็จจำนวน59เรื่องซึ่งเกินกว่าเป้าหมายสมอ.กำหนดไว้ที่จำนวน48เรื่องในจำนวนนี้มีมาตรฐานใหม่ได้แก่ผลิตภัณฑ์ปรับกลิ่นอากาศและผลิตภัณฑ์กะลาปาล์มนอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์ที่มาจากภูมิปัญญาท้องถิ่นอาทิมาตรฐานผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าวกระดาษเส้นใยพืชน้ำอบน้ำปรุงรวมถึงเครื่องหอมภูมิปัญญาไทยอย่างบุหงารำไปอีกด้วยจากการดำเนินการแก้ไขปรับปรุงมาตรฐานให้มีความทันสมัยเหมาะสมกับการนำไปใช้มากยิ่งขึ้นทำให้มีผู้มาขอรับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนเพิ่มขึ้นและส่งผลให้ผู้ที่ได้รับการรับรองมีรายได้เพิ่มขึ้นอีกด้วยโดยจากการสำรวจมูลค่ายอดขายของโครงการมผช.ตั้งแต่ปี2555-2559พบว่าผู้ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์มผช.มียอดขายเพิ่มขึ้นจากเดิมเฉลี่ยร้อยละ60.78

นายพิสิฐกล่าวต่อว่าปัจจุบันสมอ.ได้ประกาศมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน(มผช.)ไปแล้ว1,338เรื่องแบ่งเป็นผลิตภัณฑ์กลุ่มอาหาร450เรื่องผลิตภัณฑ์ของใช้ของตกแต่งและของที่ระลึก
498เรื่องเครื่องดื่ม202เรื่องผลิตภัณฑ์ผ้าและเครื่องแต่งกาย97เรื่องผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร91เรื่องหลังจากที่สมอ.ได้ดำเนินการถ่ายโอนงานรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนให้หน่วยรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนระดับจังหวัดทั่วประเทศรวม76จังหวัดเสร็จสิ้นตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมาสมอ.ได้ประเมินสรุปผลการดำเนินการและให้การรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนแก่ผู้ผลิตชุมชนในเขตกทม.และทั่วประเทศซึ่งพบว่ามีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองจำนวน3,534ผลิตภัณฑ์และมีการตรวจติดตามผลเพื่อให้ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชนรักษาคุณภาพผลิตภัณฑ์ได้อย่างสม่ำเสมอจำนวน1,600ผลิตภัณฑ์รวมถึงการพัฒนาผู้ผลิตชุมชนเพื่อยกระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ์และส่งเสริมให้ความรู้เพื่อการส่งออกสินค้าไปยังประเทศกลุ่มAECอีก2,834รายซึ่งสามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ในปี2560

สำหรับภารกิจการเสริมสร้างศักยภาพเจ้าหน้าที่หน่วยรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนระดับจังหวัดสมอ.ได้ดำเนินการติดตามประเมินผลและเสริมสร้างศักยภาพในการตรวจสอบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนแล้วเสร็จทั้ง76จังหวัดเพื่อให้กระบวนการรับรองOTOPตั้งแต่การรับคำขอการตรวจสถานที่ทำการเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์ส่งหน่วยตรวจสอบการประเมินผลการตรวจสอบสถานที่ทำและผลิตภัณฑ์ตามที่มผช.กำหนดตลอดจนการออกใบรับรองมผช.ให้เป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้นนอกจากนี้สมอ.ยังเดินหน้ายกระดับสินค้าOTOPด้วยการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ตามมผช.เพื่อให้สินค้าOTOPเป็นที่ยอมรับและเพิ่มความเชื่อถือแก่ผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศสอดรับกับนโยบายรัฐบาลในการยกระดับSMEsให้มีศักยภาพมีความสามารถในการแข่งขันในระดับสากลเลขาธิการสมอ.กล่าวส่งท้ายขอขอบคุณที่มา:www.chiangmainews.co.thโพสต์โดยสมาชิก : Wizz