menu วิธีการปลูกแตงโม ให้ได้ผล
date 14 พ.ย. 60 19:11    date อ่าน: 19,506 | หมวด: เกษตรน่ารู้
facebook twitter google plus


วิธีการปลูกแตงโม ให้ได้ผล

วิธีการปลูกแตงโมให้ได้ผล


แตงโมเป็นผักตระกูลแตงที่คนไทยเรารู้จักบริโภคกันมานานแล้วนอกจากนิยมใช้ผลรับประทานแล้วส่วนของผลอ่อนยอดอ่อนยังใช้ในการปรุงอาหารได้หลายชนิดแตงโมเป็นพืชที่ปลูกง่ายสามารถปลูกได้ทั่วทุกภาคของประเทศไทยทุกฤดูกาลตลอดปีแตงโมปลูกได้ในดินแทบทุกชนิดแต่ปลูกได้ดีในสภาพดินร่วนปนทรายซึ่งมีสภาพความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ5.0–7.5มีการระบายนํ้าได้ดี 


ฤดูปลูกการปลูกแตงโม 

เนื่องจากแตงโมจะขาดตลาดและมีราคาสูงในตอนกลางและปลายฤดูฝนเพราะว่าในช่วงดังกล่าวจะปลูกแตงโมได้ยากลําบากเนื่องจากต้นแตงโมไม่ชอบฝนชุกจะตายด้วยโรคเถาเหี่ยวเป็นส่วนใหญ่และเกิดโรคทางใบมากผลแตงโมจะเน่าง่ายอีกทั้งรสชาติจะไม่หวานจัดเหมือนแตงโมที่ปลูกในฤดูแล้งหรือในฤดูหนาวฉะนั้นจึงควรเริ่มปลูกแตงโมตั้งแต่ต้นเดือนพฤศจิกายนไปจนถึงเดือนมีนาคมและเก็บเกี่ยวครั้งสุดท้ายในเดือนมิถุนายนซึ่งยังเป็นต้นฤดูฝนอยู่และมีผู้ต้องการบริโภคแตงโมกันมาก 


ธันธุ์แตงโม 

ที่นิยมปลูกมี2พันธุ์คือพันธุ์เบาที่รู้จักกันโดยทั่วไปคือพันธุ์ชูการร์เบบี่ผลกลมสีเขียวคลํ้าอายุเก็บเกี่ยว65วันนับจากวันงอกอีกพันธุ์หนึ่งได้แก่

พันธุ์หนักคือพันธุ์ชาร์ลสตันเกรย์ผลสีเขียวอ่อนมีลายที่ผิวผลผลกลมยาวขนาดใหญ่อายุเก็บเกี่ยว85วันนับจากวันงอก

พันธุ์แตงโมเหลืองเป็นพันธุ์ลูกผสมเนื้อสีเหลืองผลกลมสีเขียวอ่อนลายเขียวเข็มอายุเก็บเกี่ยวประมาณ70-75วัน 


ดินและการเตรียมดิน 

แตงโมเป็นพืชที่หยั่งรากลึกมากกว่า120เซนติเมตรและต้องการดินที่อุดมสมบูรณ์มีความชุ่มชื้นมากพอฉะนั้นถ้ามีการไถพรวนหรือขุดย่อยดินให้มีหน้าดินร่วนโปร่งและลึกก็จะช่วยป้องกันการขาดนํ้าได้เป็นอย่างดีในระยะที่ต้นแตงโมกําลังเจริญเติบโตการเตรียมดินให้หน้าดินลึกร่วนโปร่งจะช่วยทําให้ดินนั้นยึดและอุ้มความชื้นได้มากขึ้นและเป็นทางเปิดให้รากแตงโมแทรกตัวเองลึกลงไปใต้ดินซึ่งจะช่วยให้รากหาอาหารและนํ้าได้กว้างไกลยิ่งขึ้นและเป็นการช่วยทําให้พืชสามารถใช้นํ้าใต้ดินมาเป็นประโยชน์ได้อย่างดีอีกด้วยถ้าจําเป็นต้องปลูกแตงโมในหน้าฝนควรเลือกปลูกในดินที่มีการระบายนํ้าดีคือเป็นดินเบาหรือดินทรายแต่ถ้ามีที่ปลูกเป็นดินหนักหรือค่อนข้างหนักควรปลูกแตง

โมในหน้าแล้งและขุดดินหรือไถดินให้ลึกมากที่สุดจะเหมาะกว่า 


การปลูกแตงโม 

ใช้เมล็ดพันธุ์ชูการ์เบบี้อัตรา40-50กรัม/ไร่เมล็ดพันธุ์ชาร์ลสตันเกรย์และพันธุ์เหลืออัตรา250–500กรัม/ไร่โดยหยอดเป็นหลุมให้แต่ละหลุมในแถวห่างกัน90เซนติเมตรส่วนแถวของแตงนั้นควรให้ห่างจากกันเท่ากับความยาวของเถาแตงโมหรือประมาณ2-3เมตรในดินทรายขุดหลุมให้มีความกว้างยาวประมาณ50เซนติเมตรลึกประมาณ15เซนติเมตรส่วนในดินเหนียวขุดหลุมให้ลึกประมาณ10เซนติเมตรใช้ปุ๋ยคอกที่ละเอียดคลุกเคล้ากับดินบนใส่รองก้นหลุมๆละ4-5ลิตรเตรียมหลุมทิ้งไว้1วันแล้วจึงลงมือปลูกหยอดหลุมละ5เมล็ด 


เมื่อหยอดเมล็ดแล้วต้องรดนํ้าให้ชุ่มเมื่อแตงโมขึ้นมามีใบจริง2-3ใบถอนแยกให้เหลือหลุมละ2-3ต้นโดยคัดเลือกเอาแต่ต้นแข็งแรงไว้แต่ถ้าปลูกให้ต้นหางกัน90เซนติเมตรและแถวห่างกัน3เมตรแล้วก็เหลือหลุมละ3ต้นได้รวมแล้วในเนื้อที่1ไร่จะมีต้นแตงโมอยู่ประมาณ1,700ต้น 


วิธีช่วยให้เมล็ดแตงโมงอกเร็วขึ้น 

สําหรับผู้ที่หยอดเมล็ดแตงโมในฤดูหนาวมักจะพบว่าแตงโมงอกช้าหรือไม่งอกเลยทั้งนี้เพราะว่าถ้าอุณหภูมิในดินปลูกตํ่ากว่า15.5องศาเซลเซียสเมล็ดแตงโมจะไม่งอกโดยธรรมชาติฉะนั้นเพื่อขจัดปัญหาเมล็ดไม่งอกในฤดูหนาวควรทําการหุ้มเมล็ดโดยแช่เมล็ดแตงโมในนํ้าอุ่นๆในบ้านจะช่วยทําให้เมล็ดแตงโมงอกได้เร็วขึ้นและงอกได้อย่างสมํ่าเสมอเมื่อรากเริ่มโผล่ออกมาจากเมล็ดก็เอาไปเพาะในถุงหรือกระทงใบตองได้รอจนกล้ามีใบจริงแล้ว2-3ใบจึงนําลงปลูกในไร่หรือหากไม่สะดวกเพราะต้องการประหยัดแรงงานก็อาจนําเมล็ดที่งอกนั้นไปปลูกในแปลงได้เลยโดยหยอดลงในหลุมแบบเดียวกับหยอดเมล็ดที่ยังไม่งอกแต่ต้องให้นํ้าในหลุมที่จะหยอดล่วงหน้าไว้1วันเพื่อให้ดินในหลุมชื้นพอเหมาะหยอดเมล็ดที่งอกแล้วกลบดินทับหน้าไม่เกิน1เซนติเมตรแล้วรดนํ้าต้นแตงโมจะขึ้นมาสม่ำเสมอกันทั้งไร 


เราหวังว่าเกษตรทุกท่านได้ประโยชน์ที่อ่านบทความนี้ตามพอสมควร

 


ที่มา//trgreen.co.th และ eto.ku.ac.thโพสต์โดยสมาชิก : AEK LIGOR