Social :

รับเยอะ! กรมการพัฒนาชุมชน เปิดรับสมัครสอบเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.)

23 มิ.ย. 59 10:24
รับเยอะ! กรมการพัฒนาชุมชน เปิดรับสมัครสอบเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.)

รับเยอะ! กรมการพัฒนาชุมชน เปิดรับสมัครสอบเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.)


กรมการพัฒนาชุมชน เปิดรับสมัครสอบเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) จำนวน 200 อัตรา สมัครด้วยตนเอง 
ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน - 8 กรกฏาคม 2559


ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 69


ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
ตำแหน่ง อาสาพัฒนา (อสพ.)

อัตราค่าตอบแทน 15,000 บาท
จำนวนตำแหน่งที่จะแต่งตั้ง 200 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป ทุกสาขาวิชา

การรับสมัครสอบ
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดทุกจังหวัด ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน - 8 กรกฏาคม 2559โพสต์โดย : หัวโต