Social :

แชร์เลย! กรมประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ จำนวน 19 อัตรา

23 มิ.ย. 59 12:03
แชร์เลย! กรมประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ จำนวน 19 อัตรา

แชร์เลย! กรมประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ จำนวน 19 อัตรา


กรมประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ จำนวน 19 อัตรา 
 สมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน - 8 กรกฎาคม 2559


ประกาศกรมประชาสัมพันธ์
เรื่อง รับสมัครสอบเข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ


ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.ตำแหน่งนักสื่อสารมวลชนปฏิบัติการ  จำนวน 9 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
-ได้รับวุฒิปริญญาตรีทุกสาขา
-จะต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับปริญญาตรีขึ้นไปของสำนักงาน ก.พ.

2.ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ   จำนวน 4 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
-ได้รับวุฒิปริญญาตรีทุกสาขา
-จะต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับปริญญาตรีขึ้นไปของสำนักงาน ก.พ.

3.ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน   จำนวน 4 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
-ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาไฟฟ้ากำลังสาขาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาเทคโนโลยีคมนาคม และสาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
-จะต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไปของสำนักงาน ก.พ.

4.ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  จำนวน 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
-ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาการบัญชี การตลาด การเลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การเงินและการธนาคาร หรือการจัดการทั่วไป
-จะต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไปของสำนักงาน ก.พ.

การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน - 8 กรกฎาคม 2559 ที่เว็บไซต์ http://job.prd.go.th ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

โพสต์โดย : หัวโต