Social :

ศรีสุวรรณ เตรียมฟ้อง บิ๊กตู่ ซื้อลูกหมาบางแก้วฝาก รมต. เกิน 3,000 บาท

04 ม.ค. 61 06:00
ศรีสุวรรณ เตรียมฟ้อง บิ๊กตู่ ซื้อลูกหมาบางแก้วฝาก รมต. เกิน 3,000 บาท

ศรีสุวรรณ เตรียมฟ้อง บิ๊กตู่ ซื้อลูกหมาบางแก้วฝาก รมต. เกิน 3,000 บาท

ศรีสุวรรณ เตรียมฟ้อง บิ๊กตู่ ซื้อลูกหมาบางแก้ว
ฝาก รมต. เกิน 3,000 บาท


เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย จ่อยื่นฟ้อง บิ๊กตู่ ต่อ  ป.ป.ช. ปมซื้อสุนัขพันธุ์บางแก้ว ให้ 2 รัฐมนตรี ราคาเกิน 3 พัน

          จากกรณีที่ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี นำคณะรัฐมนตรีสัญจรไปประชุมที่จังหวัดพิษณุโลก และได้ซื้อลูกสุนัขบางแก้ว 3 ตัว เพื่อนำไปเลี้ยงเอง 1 ตัว และซื้อให้ พล.อ. อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และ พล.อ. ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี คนละ 1 ตัว โดยที่ลูกสุนัขบางแก้วที่นายกรัฐมนตรี ซื้อราคาตัวละ 6,000 บาท แต่นายกรัฐมนตรีได้ให้เงินไป 25,000 บาท เพราะต้องการให้เป็นขวัญกำลังใจและเงินขวัญถุงแก่ผู้เพาะเลี้ยงนั้น


 เกี่ยวกับเรื่องนี้ วันที่ 2 มกราคม 2560 นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ได้โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัว พร้อมระบุว่า "การให้หรือรับของขวัญซึ่งเป็นสุนัขดังกล่าวถือว่าเป็นทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่มีมูลค่าเกินกว่า 3,000 บาท ถือว่ามีความผิดตามมาตรา 103 แห่ง พ.ร.บ.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม ประกอบข้อ
5 (2) ของประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2543


          และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่รัฐ  พ.ศ. 2544 ซึ่งบัญญัติไว้ชัดเจนว่า "ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคล นอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย หรือกฎ ข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เว้นแต่การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา ตามหลักเกณฑ์และจํานวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด" ซึ่งคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้ประกาศกำหนดไว้แล้วว่า ทรัพย์สินจะมีมูลค่าเกินกว่า 3,000 บาทไม่ได้"


          นายศรีสุวรรณ ระบุอีกว่า การกระทำของ "บิ๊กตู่ บิ๊กป๊อก บิ๊กฉัตร" จึงเข้าข่ายความผิดต่อกฎหมายดังกล่าวโดยชัดแจ้ง และเพื่อไม่ให้เป็นกรณีที่ผ่านเลยไปโดยกฎหมายไม่มีสภาพบังคับ สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย จึงจะนำความไปร้องเรียนต่อ ป.ป.ช. เพื่อให้ตรวจสอบและใช้อำนาจหน้าที่ลงโทษทั้ง 3 บิ๊กตามที่กฎหมายบัญญัติต่อไป โดยจะเดินทางไป ป.ป.ช. วันพุธที่ 3 มกราคม 2561 เวลา 10.30 น. ที่ สำนักงาน ป.ป.ช. ถนนสนามบินน้ำ จ.นนทบุรีขอขอบคุณที่มา:hilight.kapook.com

โพสต์โดย : Wizz