Social :

รองผบ.ตร. เปิดใจ ปฏิรูปตำรวจ อยากเห็นผลทันที ประชาชนต้องร่วมมือ

06 ม.ค. 61 06:00
รองผบ.ตร. เปิดใจ ปฏิรูปตำรวจ อยากเห็นผลทันที ประชาชนต้องร่วมมือ

รองผบ.ตร. เปิดใจ ปฏิรูปตำรวจ อยากเห็นผลทันที ประชาชนต้องร่วมมือ

รองผบ.ตร. เปิดใจ ปฏิรูปตำรวจ 
อยากเห็นผลทันที ประชาชนต้องร่วมมือ


"50% ของการแก้ไขปัญหาของตำรวจจะดีขึ้นได้ทันที เริ่มที่ประชาชน ประชาชนมีระเบียบวินัย เคารพกฎกติกาในสังคม เพียงเท่านี้ก็เหมือนปัญหาถูกแก้ไปได้มาก"

พล.ต.อ. รุ่งโรจน์ แสงคร้าม รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม หรือที่เรียกกันว่า คณะปฏิรูปตำรวจ กล่าวเปิดใจกับ  ว่าส่วนตัวเขาเชื่อว่า 50% ของการแก้ไขปัญหาของตำรวจจะดีขึ้นได้ทันที เริ่มที่ประชาชน ประชาชนมีระเบียบวินัย เคารพกฎกติกาในสังคม เพียงเท่านี้ก็เหมือนปัญหาถูกแก้ไปได้มากแล้ว โดยตำรวจเองก็ถือเป็นประชาชนอยู่ภายใต้กฎหมายเช่นเดียวกัน ดังนั้นก็ต้องทำตัวให้ดี เป็นแบบอย่างที่ดีกับสังคม

ส่วนที่ประชาชนบอกว่าตำรวจทำงานล่าช้า ไม่สนใจความเดือดร้อน หรือคดีของประชาชนคนธรรมดานั้น พล.ต.อ. รุ่งโรจน์ กล่าวว่า ที่ผ่านมา ปริมาณงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจมีเยอะมาก แต่กำลังพลของเราเท่าเดิม ซึ่งในโรงพักแบ่งการทำงานเป็น ป้องกัน ปราบปราม สอบสวน จราจร และอำนวยการ แต่ละส่วนมีหน้าที่ของตัวเองชัดเจน แต่กำลังก็ไม่เพียงพอ

อย่างไรก็ตามตำรวจไม่เคยนิ่งนอนใจ แต่เมื่อเวลามีเท่าเดิม กลับกันจำนวนคดีมีมากขึ้น ในขณะที่เจ้าหน้าที่มีจำนวนจำกัด การสืบสวน สอบสวน ในแต่ละคดี ต้องเดินทางออกไปหาข่าว หาในสิ่งที่ผู้กระทำความผิดเอาไปซ่อน เอาไปทำลาย ดังนั้นการคลี่คลายคดีต้องใช้เวลา และใช้เจ้าหน้าที่หลายนายออกพื้นที่สืบสวน ทำให้งานอาจจะล่าช้าเพราะเจ้าหน้าที่มีกำลังไม่เพียงพอ จึงต้องขอให้ประชาชนเข้าใจสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงด้วย


ทั้งนี้การออกไปทำงานแต่ละครั้งของเจ้าหน้าที่ตำรวจตอนนี้ บางครั้งไปกัน 2 นาย ก็ยังไม่เพียงพอเพราะคดียังคงเกิดขึ้นทุกวัน การปฏิรูปตำรวจอาจเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายทาง ต่อไปในระยะยาว
ระบบจะไม่พัฒนา ต่อให้เพิ่มเจ้าหน้าที่ตำรวจอีกกี่หมื่นคนก็ไม่เพียงพอต่อความต้องการ แต่ก็ต้องทำ

รองผบ.ตร. กล่าวต่อว่า ต้นเหตุของปัญหาอยู่ที่มีคนกระทำความผิดอยู่ตลอดเวลา แต่ถ้าทุกคนในสังคมเริ่มทำตามระเบียบจากเรื่องใกล้ตัว อย่างเรื่องการจราจร ที่ทำได้ง่ายๆ เช่น ไม่ฝ่าไฟแดง ไม่ขับรถเร็วเกินที่ควบคุม ใส่หมวกกันน็อค งานของเจ้าหน้าที่ก็จะลดลง สามารถนำเวลาไปพัฒนา หรือลดกำลังเจ้าหน้าที่บางส่วน ไปเพิ่มงบประมาณ หรือไปเพิ่มพนักงานด้านสืบสวน สอบสวน ทำให้คดีรวดเร็วขึ้น

พล.ต.อ. รุ่งโรจน์ กล่าวทิ้งท้ายว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ ได้นำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยทั้งเรื่องการตรวจจับความเร็ว และการนำกล้องมาติดในรถสายตรวจ และติดเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการทำงานอย่างที่สุด

อย่างไรก็ตาม การปฏิรูปตำรวจที่เกิดขึ้นในขณะนี้ ขอให้ประชาชนเข้าใจด้วยว่าเป็นการปฏิรูประบบ กว่าทุกอย่างจะลงตัว เห็นผลในภาพใหญ่ ต้องรอ 10-20 ปี ไม่ใช่จะเปลี่ยนแปลงได้ทันทีในวันนี้พรุ่งนี้แน่นอน

แต่ตอนนี้ก็ถือเป็นเรื่องดี ที่ได้มีการเริ่มเข้ามาแก้ไขปรับปรุง พัฒนา ซึ่งในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเอง ก็ได้ทำหน้าที่ปฏิรูปตนเองใน 6 ประเด็น และได้เสนอให้รัฐบาลชุดนี้ไปแล้ว คือ

1. พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 2. เรื่องโครงสร้างของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 3. เรื่องงานสอบสวน และการบังคับใช้กฎหมาย 4. การมีส่วนร่วมของประชาชน 5. การปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส 6. การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการทำงาน

ขอขอบคุณที่มา:news.sanook.com

โพสต์โดย : Wizz