Social :ประกาศจาก...วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์(ชลบุรี)รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานราชการทั่วไป(ครู) ( 22 มกราคม - 31 มกราคม 2561 )

11 ม.ค. 61 11:01
ประกาศจาก...วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์(ชลบุรี)รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานราชการทั่วไป(ครู) ( 22 มกราคม - 31 มกราคม 2561 )

ประกาศจาก...วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์(ชลบุรี)รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานราชการทั่วไป(ครู) ( 22 มกราคม - 31 มกราคม 2561 )

ประกาศรับสมัคร

10 มกราคม 2561

รายละเอียด

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่ง : พนักงานราชการทั่วไป(ครู) วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์(ชลบุรี)
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
: ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ตามเอกสารต้นฉบับ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ตามเอกสารต้นฉบับ

เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2561 ถึง วันพุธที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.jobthaiweb.com/attachgov/?doc=24583ขอบคุุณข้อมูลจาก:.jobthaiweb.com

โพสต์โดย : monnyboy