menu กริพเพน! ตกปีก่อน ผลคือเหตุนักบินหลงสภาพการบิน
date 11 ม.ค. 61 14:01    หมวด: ข่าวเด่น
facebook twitter google plus


กริพเพน! ตกปีก่อน ผลคือเหตุนักบินหลงสภาพการบิน

กริพเพน!ตกปีก่อนผลคือเหตุนักบินหลงสภาพการบิน
เมื่อวันที่11..พล...พงษ์ศักดิ์ เสมาชัยโฆษกกองทัพอากาศกล่าวว่าจากกรณีเครื่องบินขับไล่แบบที่20(Gripen39C)ของกองทัพอากาศประสบอุบัติเหตุขณะแสดงการบินเนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี2560บริเวณสนามบินกองบิน56.สงขลาเมื่อวันเสาร์ที่14..60นั้น


กองทัพอากาศได้ดำเนินการสอบสวนหาสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุดังกล่าวโดยได้รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์หลักฐานอย่างละเอียดทุกขั้นตอนตามมาตรฐานสากลทั้งด้านการทำงานของเครื่องบินเครื่องยนต์การตรวจสอบประวัติสุขภาพรวมทั้งความพร้อมทางร่างกายและจิตใจของนักบินการตรวจสอบวัตถุพยานพยานบุคคลที่เห็นเหตุการณ์รวมทั้งหลักฐานจากเทปบันทึกการบินและภาพบันทึกเหตุการณ์ในวันเกิดเหตุโดยมีเจ้าหน้าที่นิรภัยการบินของกองทัพอากาศซึ่งประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้านรวมถึงสำนักงานยุทโธปกรณ์ทางทหารของสวีเดน

(FMV)และบริษัทSAABเข้ามาร่วมในการตรวจสอบตามข้อตกลงที่ได้ทำร่วมกัน


โฆษกกองทัพอากาศกล่าวว่าผลการสอบสวนพบว่าเครื่องบินไม่มีปัญหาเป็นเครื่องที่ดีและพร้อมใช้งานและนักบินเป็นนักบินที่ผ่านการฝึกมาเป็นอย่างดีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีแนวโน้มเป็นไปได้มากว่าเกิดจากการหลงสภาพการบินชั่วขณะ(SpatialDisorientation)ซึ่งเป็นเหตุสุดวิสัย


โดยความเห็นของผู้เชี่ยวชาญและผลการศึกษาทางด้านเวชศาสตร์การบินพบว่าการหลงสภาพการบินชั่วขณะมีโอกาสเกิดขึ้นได้กับนักบินทุกคน ถึงแม้ว่านักบินเหล่านั้นจะได้รับการฝึกมาเป็นอย่างดีแล้วก็ตามซึ่งสาเหตุที่ส่งผลให้เกิดการหลงสภาพการบินอาจเกิดจากหลายปัจจัยประกอบกันเช่นสภาพอากาศความเร็วอัตราเร่งการเปลี่ยนท่าทางการบินโดยฉับพลันฯลฯซึ่งจะส่งผลต่ออวัยวะการรับรู้ของมนุษย์ทั้งนี้การหลงสภาพการบินเป็นสภาวะหนึ่งที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุทางการบินมากที่สุดเนื่องจากเหตุผลทางด้านสรีรวิทยาการบินอย่างไรก็ตามกองทัพอากาศจะได้นำเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนี้เป็นกรณีศึกษาตามหลักการบริหารจัดการความเสี่ยง(RiskManagement)ด้านการบินต่อไป

ที่มา//เดลินิวส์
โพสต์โดยสมาชิก : AEK LIGOR