Social :

งานดี! การไฟฟ้านครหลวงรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน 95 อัตรา

24 มิ.ย. 59 10:05
งานดี! การไฟฟ้านครหลวงรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน 95 อัตรา

งานดี! การไฟฟ้านครหลวงรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน 95 อัตรา


งานดี! การไฟฟ้านครหลวงรับสมัครสอบคัดเลือก
เพื่อบรรจุเป็นพนักงาน 95 อัตรา


ประกาศที่ ฝทม. 5/2559
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน

สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 30
 มิถุนายน - 10 กรกฏาคม 2559 ได้ทางเว็บไซต์  www.mea.or.th  
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่  www.mea.or.th
 

โพสต์โดย : หัวโต