Social :

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 8 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 27 - 30 มิ.ย.59

24 มิ.ย. 59 10:35
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 8 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 27 - 30 มิ.ย.59

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 8 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 27 - 30 มิ.ย.59กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 8 อัตรา
รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 27 - 30 มิถุนายน 2559


ประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป


ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ

1. ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
อัตราเงินเดือน 18000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : เป็นผู้ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ทางเศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ

2. ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป
อัตราเงินเดือน 18000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : เป็นผู้ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขา

3. ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์
(เคมี)
อัตราเงินเดือน 18000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : เป็นผู้ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ทางเคมี

4. ตำแหน่ง นายช่างรังวัด
อัตราเงินเดือน 13800 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาช่างสำรวจ ช่างก่อสร้าง และช่างโยธา 

5. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ
อัตราเงินเดือน 13800 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาการบัญชี การตลาด บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 27 - 30 มิถุนายน 2559 ที่เว็บไซต์ http://www.dpim.go.th/ หัวข้อ "สมัครงาน" ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ


รายละเอียดเพิ่มเติม   www.dpim.go.th

โพสต์โดย : หัวโต