Social :ประกาศจาก.. กรมบัญชีกลาง รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ( 23 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2561 )

15 ม.ค. 61 18:01
ประกาศจาก.. กรมบัญชีกลาง รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ( 23 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2561 )

ประกาศจาก.. กรมบัญชีกลาง รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ( 23 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2561 )

ประกาศรับสมัคร

15 มกราคม 2561

รายละเอียด

กรมบัญชีกลาง ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ
อัตราเงินเดือน : 11,280 ค่าครองชีพ 2,000 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :
ปวช.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : รายละเอียดตามเอกสารแนบ

เปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2561 ถึง วันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.jobthaiweb.com/attachgov/?doc=24609


ขอบคุณข้อมูลจาก:jobthaiweb.com

โพสต์โดย : monnyboy