Social :ประกาศจาก.. กรมทางหลวงชนบท รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก ( 22 มกราคม - 26 มกราคม 2561 )

15 ม.ค. 61 18:01
ประกาศจาก.. กรมทางหลวงชนบท รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก ( 22 มกราคม - 26 มกราคม 2561 )

ประกาศจาก.. กรมทางหลวงชนบท รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก ( 22 มกราคม - 26 มกราคม 2561 )

ประกาศรับสมัคร

15 มกราคม 2561

รายละเอียด

กรมทางหลวงชนบท ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่ง : พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก
อัตราเงินเดือน : 12,510-13,800 บาท
ประเภท : เทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : (1) ได้รับวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน และสาขาวิชาอื่นๆ ที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้และได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย (ชนิดที่ 2 ขึ้นไป) หรือ 
(2) เป็นผู้มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานขับเครื่องจักรกลมาไม่น้อยกว่า 9 ปี (โดยจะต้องขับเครื่องจักรกลตามลักษณะที่กำหนดไว้ไม่น้อยกว่า 4 ปี) ดังนี้ 
1. รถแทรกเตอร์ขนาดเครื่องยนต์ตั้งแต่ 150 BHP ขึ้นไป 
2. รถปาดดินที่ขับเคลื่อนด้วยตนเอง 
3. รถกระบะเทความจุตั้งแต่ 10 ลูกบาศก์หลาขึ้นไป 
4. รถขุดดินทุกชนิดทุกขนาด 
5. รถลากพ่วงขนาดตั้งแต่ 20 ตัน ขึ้นไป 
6. เครื่องปูแอสฟัลท์ผสมเสร็จ 
7. รถยกแบบทรัดเครน 
8. เครื่องผสมดินแบบขับเคลื่อน 
9. รถเกลี่ยขนาดตั้งแต่ 150 BHP ขึ้นไป 
10. รถตักทุกแบบขนาด 150 BHP ขึ้นไป 
11. เครื่องจักรกลอื่นที่มีลักษณะเทียบเท่า ตามข้อ 1 ตามเอกสาร 10 และได้รับอนุญาตขับรถตามกฎหมาย (ชนิดที่ 2 ขึ้นไป) 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : (1) ปฏิบัติงานชั้นต้นในการขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก ตลอดจนบำรุงรักษา และแก้ไขข้อขัดข้องที่เกิดขึ้นของเครื่องจักรกลขนาดหนัก 
(2) ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง และตามที่ได้รับมอบหมาย
วิธีการเลือกสรร : ความรู้ความสามารถ

เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2561 ถึง วันศุกร์ที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.jobthaiweb.com/attachgov/?doc=24608


ขอบคุณข้อมูลจาก:jobthaiweb.com

โพสต์โดย : monnyboy