Social :ประกาศจาก.. มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครงาน ตำแหน่งช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ ( บัดนี้ - 5 กุมภาพันธ์ 2561 )

17 ม.ค. 61 12:01
ประกาศจาก.. มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครงาน ตำแหน่งช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ ( บัดนี้ - 5 กุมภาพันธ์ 2561 )

ประกาศจาก.. มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครงาน ตำแหน่งช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ ( บัดนี้ - 5 กุมภาพันธ์ 2561 )

ประกาศรับสมัคร

16 มกราคม 2561

รายละเอียด

มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยมหิดลมีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้คณะทันตแพทยศาสตร์

ตำแหน่ง : ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์
อัตราเงินเดือน : 11,500 ค่าครองชีพชั่วครว 785 บาท บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส., อนุปริญญา
รายละเอียดวุฒิ : 1. คุณวุฒิการศึกษาระดับอนุปริญญา, ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง(ปวส.)หรือเทียบเท่าด้านคอมพิวเตอร์ 

2. อายุไม่เกิน 30 ปี บริบูรณ์ นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร 

3. เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารเเล้ว 

4. มีความรู้ด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และสามารถซ่อมแซมเครื่อง คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆ เช่น Printer, Scanner เป็นต้น

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ดูแลการให้บริการเปิดตามเอกสารปิด และประสานงานการเข้าใช้บริการห้อง
การศึกษาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ฯ และห้องฝึกอบรมหน่วยคอมพิวเตอร์ฯ 

2. สามารถทำงานล่วงเวลาหลังเวลาราชการได้ (16.30 น.) 

3. ให้คำปรึกษา และให้ความช่วยเหลือ แก่ผู้ที่ปัญหาที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ในทุกด้าน 

4. จัดสรรทรัพยากร ดูแลรักษา และตรวจเช็คอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์ เช่น การตรวจสอบไวรัสในเครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นต้น 

5. ประสานงานและติดต่อกับบริษัทภายนอก 

6. จัดทำเอกสารทางราชการตามที่ได้รับมอบหมาย 

7. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : สอบคอมพิวเตอร์, สอบสัมภาษณ์
ทักษะ/สมรรถนะ : ตามเอกสาร

เปิดรับสมัคร : วันศุกร์ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2561 ถึง วันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.jobthaiweb.com/attachgov/?doc=24613


ขอบคุณข้อมูลจาก:jobthaiweb.com/

โพสต์โดย : monnyboy