Social :ประกาศจาก.. กรมศุลกากร เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 6 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม - 9 กุมภาพันธ์ 2561

18 ม.ค. 61 06:01
ประกาศจาก.. กรมศุลกากร เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 6 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม - 9 กุมภาพันธ์ 2561

ประกาศจาก.. กรมศุลกากร เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 6 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม - 9 กุมภาพันธ์ 2561

ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน 15000 - 19250 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 6 อัตรา


คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

1.ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางเคมี เคมีประยุกต์ เคมีชีววิทยา เคมีอุตสาหกรรม เคมีวิศวกรรม ปิโตรเคมี ปิโตรเคมีและวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ เทคโนโลยีปิโตรเคมี ฟิสิกส์ ฟิสิกส์ประยุกต์ ฟิสิกส์อุตสาหกรรม วัสดุศาสตร์ เทคโนโลยีธรณี ธรณีศาสตร์ ธรณีวิทยา หรือ 

2.ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางชีวเคมี หรือ 

3.ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ทางชีวเคมี หรือ 

4.ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางเทคโนโลยีการอาหาร เทคโนโลยีอาหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร วิทยาศาสตร์การอาหาร หรือ 

5.ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ 

6. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรี ขึ้นไป

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม - 9 กุมภาพันธ์ 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ http://job.customs.go.th/


ขอบคุณข้อมูลจาก:.ประกาศผลสอบ.com

โพสต์โดย : monnyboy