Social :คนอยากได้นายกฯจากเลือกตั้ง ยังหนุน 'ประยุทธ์' แต่คะแนนลด

21 ม.ค. 61 06:00
คนอยากได้นายกฯจากเลือกตั้ง ยังหนุน 'ประยุทธ์' แต่คะแนนลด

คนอยากได้นายกฯจากเลือกตั้ง ยังหนุน 'ประยุทธ์' แต่คะแนนลด

คนอยากได้นายกฯจากเลือกตั้ง ยังหนุน 
'ประยุทธ์' แต่คะแนนลด


กรุงเทพโพลล์ ปชช.เชื่อแนวคิดปชต.ไทยนิยม ไม่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ยังหนุน "พล.อ.ประยุทธ์" นั่งนายกฯแต่คะแนนลดลง ขณะที่ค้านมีมหรสพในช่วงการหาเสียงเลือกตั้ง ชี้อาจเปิดช่องโกง และทำให้พรรคใหญ่ได้เปรียบ

"กรุงเทพโพลล์" ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชน เรื่อง "เส้นทางการเลือกตั้งสู่ประชาธิปไตยไทยนิยม" โดยเก็บข้อมูลกับประชาชนจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศจำนวน 1,114  คน ระหว่างวันที่ 17-19 ม.ค. ที่ผ่านมา พบว่า

ประชาชนร้อยละ 29.1 เห็นว่าแนวคิดประชาธิปไตยไทยนิยม จะไม่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองใดๆ เลย, ร้อยละ 27.9 เห็นว่าจะทำให้กลายเป็นประชาธิปไตยกึ่งรัฐบาลทหาร และร้อยละ 22.5 เห็นว่าทำให้คนปรองดองไม่ขัดแย้ง ไม่แบ่งฝักแบ่งฝ่าย, แต่เมื่อถามว่า คิดอย่างไรกับการเลือกตั้งที่จะมาถึง ในเรื่องการสรรหานายกฯ คนนอก ตามบทเฉพาะกาล ส่วนใหญ่ ร้อยละ 70.6 เห็นว่านายกฯ ควรมาจากการเลือกตั้งเท่านั้น ขณะที่ร้อยละ 29.4 เห็นว่านายกฯ มาจากคนนอกได้หากไม่สามารถเลือกกันเองได้

ทั้งนี้ เมื่อถามว่า หากวันนี้ มีสิทธิออกเสียงเลือกนายกรัฐมนตรี
จะออกเสียงสนับสนุน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรีหรือไม่ พบว่า ประชาชนร้อยละ 36.8 ระบุจะสนับสนุน  แต่ลดลงจากผลสำรวจเมื่อเดือนพฤษภาคม 2560 ถึงร้อยละ 16.0  ขณะที่ร้อยละ 34.8 ระบุจะไม่สนับสนุน และร้อยละ 28.4 จะงดออกเสียง

ขณะที่ ประชาชนร้อยละ 43.9 เห็นด้วย ที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญกำหนดให้ต้องมีสมาชิกพรรคครบ 500 คน มีทุนประเดิมจำนวน 1 ล้านบาท  โดยเชื่อว่าว่าจะสร้างระบบการเลือกตั้งแบบใหม่ เน้นพรรคมากกว่าตัวคน รองลงมาร้อยละ 29.6 เห็นว่าจะขาดความหลากหลายของนโยบายการหาเสียง และ ร้อยละ 29.1 เห็นว่าจะนำไปสู่ระบบผูกขาดทางการเมือง

ประชาชนร้อยละ 41.5 ไม่เห็นด้วย ต่อการจัดให้มีมหรสพ รื่นเริง ในช่วงการหาเสียงเลือกตั้ง เพราะเห็นว่า อาจเปิดช่องโกง แสวงหากำไรและผลประโยชน์ รองลงมาร้อยละ 40.5 เห็นว่าพรรคใหญ่ๆ จะได้เปรียบเพราะมีทุนมากกว่า และร้อยละ 37.3 เห็นว่าจะทำให้ประชาชนสนใจการเมือง รับรู้ข่าวสารของผู้สมัครได้ทั่วถึง


ขอขอบคุณที่มา:www.sanook.com

โพสต์โดย : Wizz