Social :กรมเจ้าท่าขึ้นค่าโดยสารเรือคลองแสนแสบอีก 1 บาท เริ่ม 27 ม.ค.นี้

26 ม.ค. 61 06:00
กรมเจ้าท่าขึ้นค่าโดยสารเรือคลองแสนแสบอีก 1 บาท เริ่ม 27 ม.ค.นี้

กรมเจ้าท่าขึ้นค่าโดยสารเรือคลองแสนแสบอีก 1 บาท เริ่ม 27 ม.ค.นี้

กรมเจ้าท่าขึ้นค่าโดยสารเรือคลองแสนแสบ
อีก 1 บาท เริ่ม 27 ม.ค.นี้


กรมเจ้าท่าประกาศขึ้นค่าโดยสารเรือคลองแสนแสบอีก 1 บาท ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม 2561 นี้ เนื่องจากราคาน้ำมันดีเซลขายปลีกมีอัตราเกิน 27.01 บาท/ลิตร โดยอยู่ในช่วง 27.01 – 29.00 บาท/ลิตร จะมีอัตราค่าโดยสารไม่เกิน 10 – 12 – 14 – 16 – 18 -20 บาท/คน (ตามระยะทาง)

ทั้งนี้การขึ้นราคาค่าโดยสาร เป็นไปตามความในข้อ 4 ของประกาศคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับเรือเดินประจำทาง ลงวันที่ 29 กันยายน 2559 ได้มีประกาศ "เรื่องปรับปรุงอัตราค่าโดยสารเรือกลเดินประจำทางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ตามช่วงราคาน้ำมันดีเซล"

ขณะที่ราคาน้ำมันดีเซลขายปลีกมีอัตราเกิน 27.01 บาท/ลิตร ตั้งแต่เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2560 เป็นต้นมา จึงทำการขึ้นค่าโดยสารดังกล่าวขอขอบคุณที่มา:money.sanook.com

โพสต์โดย : Wizz