menu ยืดอกลาออก! ผู้ว่าฯจันท์ใช้คำผิดหนังสือต้อนรับบิ๊กตู่
date 10 ก.พ. 61 22:02    หมวด: ข่าวเด่น
facebook twitter google plus


ยืดอกลาออก! ผู้ว่าฯจันท์ใช้คำผิดหนังสือต้อนรับบิ๊กตู่
indiglow

ยืดอกลาออก! ผู้ว่าฯจันท์ใช้คำผิดหนังสือต้อนรับบิ๊กตู่

เมื่อวันที่ 9 . . ผู้สื่อข่าวรายงานว่านายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ได้ทำหนังสือลาออกถึงปลัดกระทรวงมหาดไทยลงวันที่ 7 . . โดยระบุว่า ตามหนังสือที่อ้างถึงจังหวัดจันทบุรีได้ดำเนินการแก้ไขคำสั่งที่มีความคลาดเคลื่อนในถ้อยคำบางคำ และได้รายงานให้กระทรวงมหาดไทยทราบแล้วนั้น เพื่อเป็นการรักษาไว้ซึ่งชื่อเสียงเกียรติยศของวงศ์ตระกูลและตำแหน่งหน้าที่ที่รับผิดชอบ ข้าพเจ้านายวิทูรัช ศรีนาม ผวจ . จันทบุรี จึงขอลาออกจากราชการ ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 7 มี . . 2561 เป็นต้นไป


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรณีดังกล่าวเนื่องจากนายวิทูรัชได้ลงนามหนังสือคำสั่งจังหวัดจันทบุรี เรื่องมอบหมายภารกิจการเตรียมการลงพื้นที่ตรวจราชการของนายกรัฐมนตรี และการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ จังหวัดจันทบุรี ที่ระบุว่า ด้วยนายกรัฐมนตรีมีกำหนดการลงพื้นที่ตรวจราชการ เยี่ยมประชาชนและประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ( ครม . สัญจร ) ครั้งที่ 6/2561 ระหว่างวันที่ 5-6 . . 2561 . จันทบุรี เพื่อให้การเตรียมการรับเสด็จเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จังหวัดจึงมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้ส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามเอกสารแนบท้ายคำสั่งนี้ ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้รับมอบหมาย ปฏิบัติภารกิจหน้าที่ให้สำเร็จเรียบร้อยตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ที่มา//เดลินิวส์ และขอบคุณภาพจากสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย  โพสต์โดยสมาชิก : AEK LIGOR


indiglow

menu FIND US ON FACEBOOK arrow


menu ข่าวล่าสุด arrow