menu ยืดอกลาออก! ผู้ว่าฯจันท์ใช้คำผิดหนังสือต้อนรับบิ๊กตู่
date 10 ก.พ. 61 22:02    หมวด: ข่าวเด่น
facebook twitter google plus


ยืดอกลาออก! ผู้ว่าฯจันท์ใช้คำผิดหนังสือต้อนรับบิ๊กตู่

ยืดอกลาออก!ผู้ว่าฯจันท์ใช้คำผิดหนังสือต้อนรับบิ๊กตู่

เมื่อวันที่9..ผู้สื่อข่าวรายงานว่านายวิทูรัชศรีนามผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้ทำหนังสือลาออกถึงปลัดกระทรวงมหาดไทยลงวันที่7..โดยระบุว่าตามหนังสือที่อ้างถึงจังหวัดจันทบุรีได้ดำเนินการแก้ไขคำสั่งที่มีความคลาดเคลื่อนในถ้อยคำบางคำและได้รายงานให้กระทรวงมหาดไทยทราบแล้วนั้นเพื่อเป็นการรักษาไว้ซึ่งชื่อเสียงเกียรติยศของวงศ์ตระกูลและตำแหน่งหน้าที่ที่รับผิดชอบข้าพเจ้านายวิทูรัชศรีนามผวจ.จันทบุรีจึงขอลาออกจากราชการทั้งนี้ตั้งแต่วันที่7มี..2561เป็นต้นไป


ผู้สื่อข่าวรายงานว่ากรณีดังกล่าวเนื่องจากนายวิทูรัชได้ลงนามหนังสือคำสั่งจังหวัดจันทบุรีเรื่องมอบหมายภารกิจการเตรียมการลงพื้นที่ตรวจราชการของนายกรัฐมนตรีและการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่จังหวัดจันทบุรีที่ระบุว่าด้วยนายกรัฐมนตรีมีกำหนดการลงพื้นที่ตรวจราชการเยี่ยมประชาชนและประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่(ครม.สัญจร)ครั้งที่6/2561ระหว่างวันที่5-6..2561.จันทบุรีเพื่อให้การเตรียมการรับเสด็จเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจังหวัดจึงมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้ส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามเอกสารแนบท้ายคำสั่งนี้ทั้งนี้ให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายปฏิบัติภารกิจหน้าที่ให้สำเร็จเรียบร้อยตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ที่มา//เดลินิวส์และขอบคุณภาพจากสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย โพสต์โดยสมาชิก : AEK LIGOR