Social :กฟผ.ชี้ปัญหาฝุ่นละออง กทม. เกิดจากสภาพอากาศแปรปรวน

11 ก.พ. 61 06:00
กฟผ.ชี้ปัญหาฝุ่นละออง กทม. เกิดจากสภาพอากาศแปรปรวน

กฟผ.ชี้ปัญหาฝุ่นละออง กทม. เกิดจากสภาพอากาศแปรปรวน

กฟผ.ชี้ปัญหาฝุ่นละออง กทม. เกิดจากสภาพอากาศแปรปรวน


กฟผ. ยืนยัน ปัญหาฝุ่นละอองในกรุงเทพฯ และปริมณฑล เกิดจากอากาศแปรปรวน ไม่ได้เกิดขึ้นจากการเดินเครื่องโรงไฟฟ้า

ว่าที่พันตรีอนุชาต ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้ว่าการชุมชนสัมพันธ์และสิ่งแวดโครงการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) กล่าวว่า จากกรณีที่เกิดปัญหาหมอกควันและฝุ่นละออง หรือพีเอ็ม 2.5 ไมครอน ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในช่วงนี้นั้น เกิดจากสภาพอากาศแปรปรวน ไม่ได้เกิดจากการเดินเครื่องของโรงไฟฟ้าของ กฟผ. แต่อย่างใด โดยเฉพาะโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จ.ลำปาง

เนื่องจากตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา กฟผ. ได้ดำเนินงานภายใต้มาตรการด้านสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายกำหนดทุกด้าน ซึ่ง กฟผ. ได้ดำเนินการตรวจวัดคุณภาพอากาศตามระยะเวลาที่กำหนด
ทั้งบริเวณปากปล่องโรงไฟฟ้าและการตรวดวัดในบรรยากาศ โดยบริเวณปากปล่องโรงไฟฟ้ามีการตรวจวัดฝุ่นละออง ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน โลหะหนัก สารปรอท แคดเมียม สารหนู และสารตะกั่ว

สำหรับการตรวจวัดในบรรยากาศ มีการตรวจวัดฝุ่นละอองรวม ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน ฝุ่นละอองขนาดขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และตรวจวัดก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ ซึ่งผลการตรวจวัดมีค่าดีกว่าค่ามาตรฐานที่กำหนดทุกพื้นที่และทุกครั้งที่ทำการตรวจวัด

พร้อมทั้งย้ำว่า กฟผ. ยังมุ่งมั่นในการผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทยควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนให้มีความอยู่ดีกินดีอย่างมั่นคงและยั่งยืนตลอดไป
ขอขอบคุณที่มา:news.sanook.com

โพสต์โดย : Wizz