menu @วัดฉลอง หรือ วัดไชยธาราราม ภูเก็ต
date 13 ก.พ. 61 15:02    หมวด: ท่องเที่ยว
facebook twitter google plus


@วัดฉลอง หรือ วัดไชยธาราราม ภูเก็ต

วัดฉลอง(วัดไชยธาราราม)

   เป็นวัดที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุมีพระมหาธาตุเจดีย์พระจอมไทยบารมีประกาศเป็นจุดเด่นของวัดอยู่ห่างจากตัวเมืองภูเก็ตประมาณ8กิโลเมตรออกจากตัวเมืองไปตามทางหลวงหมายเลข4021ผ่านสามแยกบริเวณสนามกีฬาสุรกุลเลี้ยวซ้ายไปทางห้าแยกฉลองวัดฉลองจะอยู่ทางซ้ายมือก่อนถึงห้าแยกฉลองประมาณ4กิโลเมตรเป็นวัดที่มีชื่อเสียงของภูเก็ตมีรูปหล่อของหลวงพ่อแช่มและหลวงพ่อช่วงซึ่งเป็นที่เคารพสักการะของชาวภูเก็ต

 สมัยรัชกาลที่5พระครูวิสุทธิวงศาจาริย์ญาณมุนี(หลวงพ่อแช่ม)เป็นเจ้าอาวาสมีชื่อเสียงการปรุงสมุนไพรและรักษาโรคเข้าเฝือกผู้ป่วยกระดูกหักปัจจุบันพระครูวิสุทธิวงศาจาริย์ญาณมุนีได้มรณภาพแล้ว

 เจ้าอาวาสวัดสัมโพธิหาร(วัดสัมโพธิหารเดิมชื่อวัดป่าอรัญนิรมลประเทศศรีลังกา)ได้กล่าวว่าพระบรมสารีริกธาตุที่ได้มอบให้วัดไชยธารารามเคยอยู่ในเจดีย์ของเมืองอนุราชปุระเมืองหลวงเดิมของศรีลังกามีอายุกว่า2,200ปีมาแล้ว

 วโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมายุครบ72พรรษาพระเถระชั้นผู้ใหญ่ของศรีลังกาคือพระปิยะทัสสะนายะกะเถโรและพระกุศลาธรรมาแห่งวัดสัมโพธิวิหารได้มีหนังสือกราบทูลสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จเยือนศรีลังกาเพื่อรับการถวายพระบรมสารีริกธาตุ

 วันที่20มีนาคมพ.ศ.2542สมเด็จพระสังฆราชทรงมีพระบัญชาให้พลเอกมงคลอัมพรพิสิฏฐ์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดไปรับพระบรมสารีริกธาตุณวัดสัมโพธิวิหารประเทศศรีลังกาและอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุกลับมาถึงประเทศไทยพ.ศ.2543สมเด็จพระสังฆราชได้ประทานพระบรมสารีริกธาตุอัญเชิญมาจากศรีลังกาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดภูเก็ตเพื่ออัญเชิญมาประดิษฐานณวัดไชยธาราราม(วัดฉลอง)อำเภอเมืองภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตเพื่อเป็นสิริมงคลแก่พุทธบริษัทในจังหวัดภูเก็ตและบริเวณฝั่งอันดามัน

 ข้อมูลhttp://th.wikipedia.org/wiki/วัดไชยธาราราม

   ติอต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่:ททท.สำนักงานภูเก็ต076211036,076212213
http://www.tourismthailand.org/phuket

พระมหาธาตุเจดีย์พระจอมไทยบารมีประกาศ

   พระมหาธาตุเจดีย์พระจอมไทยบารมีประกาศเป็นพระมหาธาตุเจดีย์ขนาดใหญ่สร้างระหว่าง6มีนาคม2541-6มีนาคม2544เมื่อเดินทางมาถึงบริเวณวัดฉลองหรือวัดไชยธารารามจะเห็นพระมหาธาตุเจดีย์พระจอมไทยบารมีประกาศอยู่กลางลานกว้างของวัดซึ่งมีลานจอดรถได้โดยรอบพื้นที่บริเวณพระมหาธาตุเจดีย์พระมหาธาตุเจดีย์พระจอมไทยบารมีประกาศมีรั้วเหล็กกั้น2ชั้น

ซุ้มประตู

   ซุ้มประตูซุ้มประตูพระมหาธาตุเจดีย์พระจอมไทยบารมีประกาศจะมีอยู่4ทิศปกติจะปิดและเปิดไว้ให้เข้าได้ด้านเดียว

เข้าสู่ภายในพระธาตุเจดีย์

เข้าสู่ภายในพระธาตุเจดีย์

ประตูพระธาตุเจดีย์

   ประตูพระธาตุเจดีย์เมื่อเข้ามาภายในแล้วปกติจะไม่เปิดไฟฟ้าส่องสว่างมากนัก(ในวันธรรมดา)ภายในจะมีแสงสว่างน้อยรู้สึกมืดไปหน่อยการถ่ายรูปก็ลำบากหากเดินทางมาในช่วงวันหยุดที่มีประชาชนเดินทางมามากทางวัดจะเปิดไฟฟ้าสว่างกว่านี้ครับผนังภายในพระมหาธาตุเจดีย์พระจอมไทยบารมีประกาศมีภาพเขียนต่างๆมากมายสวยงามมาก

บันไดพระมหาธาตุเจดีย์พระจอมไทยบารมีประกาศ

   บันไดพระมหาธาตุเจดีย์พระจอมไทยบารมีประกาศแต่ละชั้นมีบันไดเดินขึ้นไปราวบันไดเป็นพญานาคเลื้อยบันไดจากชั้นแรกขึ้นไปยังชั้นที่2มีภาพพระพุทธประวัติ

พระพุทธรูปที่ชั้นแรก

   พระพุทธรูปที่ชั้นแรกในพระมหาธาตุเจดีย์พระจอมไทยบารมีประกาศชั้นแรกจะมีพระพุทธรูปปางต่างๆจำนวนหลายองค์ประดิษฐานอยู่ตรงกลางเว้นพื้นที่ว่างสำหรับสักการะกราบไหว้พระ

พระพุทธรูปบนชั้น 2

พระพุทธรูปบนชั้น2เนื้อหินอ่อนสีขาว

ยอดพระมหาธาตุเจดีย์พระจอมไทยบารมีประกาศ

   ยอดพระมหาธาตุเจดีย์พระจอมไทยบารมีประกาศเมื่อเดินขึ้นมาเรื่อยๆจะถึงยอดชั้นบนสุดซึ่งประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุไว้ในดวงแก้วใส

พระบรมสารีริกธาตุ

   พระบรมสารีริกธาตุชั้นบนสุดของพระมหาธาตุเจดีย์พระจอมไทยบารมีประกาศมีรูปพระภิกษุสงฆ์ขนาดเท่าคนจริงยืนพนมมือหันหน้าเข้าหาพระบรมสารีริกธาตุ

พระบรมสารีริกธาตุในดวงแก้ว

   พระบรมสารีริกธาตุในดวงแก้วคำไหว้พระธาตุอะหังวันทามิทูระโตอะหังวันทามิธาตุโยอะหังวันทามิสัพพะโส

วัดฉลองหรือวัดไชยธาราราม

   วัดฉลองหรือวัดไชยธารารามภาพจากมุมชั้นบนสุดของพระมหาธาตุเจดีย์พระจอมไทยบารมีประกาศเห็นบริเวณวัดฉลองหรือวัดไชยธารารามได้ทั่วด้านหลังเป็นเขาซ้ายมือมีรูปหล่อของหลวงพ่อแช่มและหลวงพ่อช่วงซึ่งเป็นที่เคารพสักการะของชาวภูเก็ตขวามือเป็นวิหารเล็กๆประดิษฐานพ่อท่านเจ้าวัดพระพุทธรูปปางมารวิชัยเก่าแก่และท้าวนนทรีกับตาขี้เหล็ก

มุมด้านหนึ่งของพระมหาธาตุเจดีย์

   มุมด้านหนึ่งของพระมหาธาตุเจดีย์ความสวยงามของสถาปัตยกรรมหินอ่อนไม่ว่าจะมองด้านตรงหรือมองที่มุมก็สวยงาม

ตู้เก็บภาพถ่าย

   ตู้เก็บภาพถ่ายเป็นภาพเหตุการณ์สำคัญๆของวัดฉลองหรือวัดไชยธารารามเช่นพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดกุฎิจำลองพ่อท่านสมเด็จเจ้าเมื่อวันอาทิตย์ที่15กันยายน2539

วิหารพ่อท่านเจ้าวัด

   วิหารพ่อท่านเจ้าวัดหลังจากลงมาจากพระมหาธาตุเจดีย์พระจอมไทยบารมีประกาศก็เดินไปอีกหน่อยจะถึงวิหารเล็กๆเรียกว่าวิหารหลวงพ่อเจ้าวัดหรือทางใต้จะเรียกหลวงพ่อว่าพ่อท่านเจ้าวัดนั่นเอง

ร้านค้าในบริเวณวัด

ร้านค้าในบริเวณวัดมีวัตถุมงคลต่างๆให้ประชาชนได้บูชาอยู่ใกล้ๆวิหาร

พญานาคเลื้อยราวบันได

พญานาคเลื้อยราวบันไดมีทางขึ้นลง2ทางครับ

พ่อท่านเจ้าวัด

   พ่อท่านเจ้าวัดพระพุทธรูปเก่าแก่ปางมารวิชัยด้านซ้ายมือของภาพคือท้าวนนทรีส่วนด้านขวามือคือตาขี้เหล็ก

ท้าวนนทรี

ท้าวนนทรี

ตาขี้เหล็ก

ตาขี้เหล็ก

ขอบคุณข้อมูลจาก

touronthai.comโพสต์โดยสมาชิก : ต้นน้ำ