Social :ผิดคิว รมว.เกษตร โยนกล้าข้าว ตกใส่หัว “นายกรัฐมนตรี”

22 ก.พ. 61 06:00
ผิดคิว รมว.เกษตร โยนกล้าข้าว ตกใส่หัว “นายกรัฐมนตรี”

ผิดคิว รมว.เกษตร โยนกล้าข้าว ตกใส่หัว “นายกรัฐมนตรี”

ผิดคิว รมว.เกษตร โยนกล้าข้าว ตกใส่หัว “นายกรัฐมนตรี”


พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) พร้อมคณะ ได้เดินชมศูนย์การเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตสินค้าเกษตร ที่ประสบความสำเร็จจากการน้อมนำแนวพระราชดำริ ศาสตร์พระราชา เพื่อลดต้นทุนการผลิต และนายกฯ ได้เข้าเยี่ยมการเลี้ยงสุกร โดยได้โยนหยวกกล้วยให้สุกรกินอีกด้วย

จากนั้นนายกรัฐมนตรี ได้เยี่ยมชม ผลิตภัณฑ์ปลอดสารพิษ จากศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านหัวอ่าว อ.สามพราน จ.นครปฐม โดยได้นำภาพนายกรัฐมนตรีและนางนราพร จันทร์โอชา ภริยาที่เคยลงพื้นที่ และภริยาได้ร่วมปลูกมะนาว และวันนี้มะนาวได้ออกผลแล้ว จึงได้นำน้ำมะนาวมาให้นายกรัฐมนตรีดื่ม

ทั้งนี้ ระหว่างที่นายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมบูธต่างๆ ปรากฏว่ามีชายวัยกลางคน ได้ส่งตะโกนเชียร์ให้นายกรัฐมนตรีอยู่ต่ออีก 20 ปี โดยนายกรัฐมนตรี ได้กล่าวทันทีว่า
เอาไว้เชียร์เป็นการส่วนตัว

จากนั้น ได้ไปโยนต้นกล้าข้าวนาโยน เป็นที่ระลึกในการตรวจเยี่ยม ปรากฏว่า ช่วงหนึ่งนายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ทดลองโยนกล้าข้าว แต่เนื่องจากโยนไม่เป็นและลมที่พัดแรง ทำให้กล้าข้าวปลิวกลับมาหล่นใส่นายกรัฐมนตรีและตนเอง อีกด้วย

อย่างไรก็ตาม ช่างภาพและสื่อมวลชน ได้ขอให้นายกรัฐมนตรี โยนกล้าข้าวอีกครั้ง ซึ่งนายกรัฐมนตรี ได้โยนให้ถ่ายภาพ พร้อมระบุว่า ถ่ายรูปดี ๆ แบบนี้บ้าง ไม่ใช่ไปถ่ายธูปอย่างเดียว จากนั้นนายกรัฐมนตรีได้ปลูกต้นจัน ซึ่งเป็นต้นไม้ประจำจังหวัดนครปฐม และกล่าวว่า หากเห็นต้นจันนี้ขอให้คิดถึงตนเองด้วยและหากนึกถึงนายกรัฐมนตรีก็ขอให้นึกต้นจันต้นนี้ เพราะตรงกับนามสกุลจันทร์โอชา พอดี

ขอขอบคุณที่มา:news.sanook.com

โพสต์โดย : Wizz