menu รวมพลค้าน! ภาคีเครือข่ายชาวยางฯ นัด 14 มี.ค. ค้าน หยุดปล่อยสัมปทานเก็บเงินเซส
date 13 มี.ค. 61 08:03    หมวด: ข่าวเด่น
facebook twitter google plus


รวมพลค้าน! ภาคีเครือข่ายชาวยางฯ นัด 14 มี.ค. ค้าน หยุดปล่อยสัมปทานเก็บเงินเซส

รวมพลค้าน!ภาคีเครือข่ายชาวยางฯนัด14มี.ค.ค้านหยุดปล่อยสัมปทานเก็บเงินเซส

วันที่12มี..ที่ชุมนุมสหกรณ์จังหวัดตรังจำกัดหมู่1.บ้านโพธิ์.เมือง.ตรังนายประทบสุขสนานรองประธานเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางแห่งประเทศไทยและนายถนอมเกียรติยิ่งฉ้วนที่ปรึกษาประธานเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางแห่งประเทศไทยและภาคีเครือข่าย.พัทลุงกระบี่นครศรีธรรมราชสุราษฎร์ธานีออกมาแถลงออกโรงคัดค้านหยุดปล่อยสัมปทานเก็บเงินเซส(Cess)ว่าในวันที่14มี..นี้ตั้งแต่เวลา09.00.เป็นต้นไปนัดรวมพลภาคีเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยางทั่วประเทศในวันพุธที่14มี..2561การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดตรังโดยมีภาคีเครือข่ายเดินทางมาจากจังหวัดทางภาคตะวันออกร่วม100คนเดินทางมาดูงานที่ชุมนุมสหกรณ์ฯแห่งนี้ด้วยท่ามกลางเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงทหารตำรวจทั้งในและนอกเครื่องแบบมาเฝ้าคอยสังเกตการณ์อย่างใกล้ชิด


เรื่องนี้นายประทบได้เรียกร้องไปยังชาวสวนยางทั่วประเทศพร้อมเชิญชวนชาวสวนยางเข้าร่วมเวทีคัดค้านแสดงความคิดเห็นและลงมติด้วยการประกาศเชิญชาวเกษตรชาวสวนยางเครือข่ายฯแกนนำชาวสวนยางสร.กยท.หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับมติบอร์ดกยท.ให้เดินหน้าต่อจัดเก็บเงินเซส(Cess)ตามมติเมื่อวันที่

21..2561ที่ยังดึงดันจะให้บริษัทเอกชนเข้ามาเป็นผู้จัดเก็บเงินค่าธรรมเนียมการส่งออกยางพารา(Cess)โดยไม่ฟังเสียงคัดค้านจากพนักงานกยท.จากเครือข่ายฯและจากหนังสือของรมว.เกษตรและสหกรณ์และยังจนปิดหูปิดตาลงมติท่ามกลางกระแสคัดค้านไม่เห็นด้วย


ขณะที่นายถนอมเกียรติกล่าวด้วยว่าเรื่องนี้สืบเนื่องจากเกษตรกรชาวสวนยางสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการยางแห่งประเทศไทยเครือข่ายสถาบันเกษตรชาวสวนยางแกนนำยางพาราทั่วประเทศได้ทำหนังสือคัดค้านเรื่องดังกล่าวมาแล้วหลายครั้งผ่านรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และผู้ว่าการยางฯกระทั่งเมื่อวันที่21..2561บอร์ดการยางแห่งประเทศไทยมีพล..ฉัตรเฉลิมเฉลิมสุขเป็นประธานบอร์ดมีมติให้เดินหน้าต่อในเรื่องดังกล่าวซึ่งขัดแย้งกับมติเครือข่ายและมติสหภาพแรงงานฯโดยไม่มีการทบทวน

นายถนอมเกียรติกล่าวอีกว่าผลพวงจากหนังสือที่มีการยื่นร้องขอคัดค้านให้ทบทวนมติต่อเรื่องดังกล่าวนี้ส่งผลให้ภาคีเครือข่ายชาวสวนยางทั่วประเทศการนัดรวมพลเครือข่ายชาวสวนยางวันพุธที่14มี..2561ห้องใต้ร่มยางการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดตรังนั้นหัวข้อแรกเพื่อคัดค้านมติบอร์ดการจัดเก็บเงินเซส2.ติดตามการสั่งซื้อยางเพื่อใช้ในหน่วยงานรัฐตอนนี้ประสานทุกฝ่ายพร้อมแล้วเพื่อร่วมกันเดินหน้าคัดค้านประสานงานได้ที่นายประทบโทร.09-5295-6664หรือนายถนอมเกียรติโทร.091-8262948ข่าวคืบหน้าจะรายงานต่อไป

ที่มา//ไทยรัฐโพสต์โดยสมาชิก : AEK LIGOR