menu การเลี้ยงปู
date 13 มี.ค. 61 18:03    หมวด: เกษตรน่ารู้
facebook twitter google plus


การเลี้ยงปู

การเลี้ยงปู


ปูหลายชนิดเป็นอาหารที่มีราคาแพงส่วนใหญ่จะจับจากทะเลมาขายมีเพียงไม่กี่ชนิดที่นิยมเลี้ยงกันปูที่นิยมเลี้ยงกันในประเทศไทยได้แก่ปูทะเลปูที่นิยมเลี้ยงตามชายฝั่งตะวันออกของอเมริกาเหนือคือบลูแครบ(Callinecfessapidus)บลูแครบเป็นปูหากินในนํ้ากร่อยและนํ้าทะเลทั่วไปที่มีความลึกน้อยกว่า3.5เมตรมีอายุ2-3ปีเป็นพวกที่กินทั้งพืชและสัตว์(omnivore)กินสัตว์พวกไม่มีกระดูกสันหลังเศษเนื้อปลาและสัตว์ที่ตายแล้วปูตัวผู้จะเริ่มสืบพันธุ์หลังจากลอกคราบครั้งที่สามแต่ปูตัวเมียจะสืบพันธุ์เพียงครั้งเดียวในนํ้ากร่อยระหว่างลอกคราบระยะจูวิไนล์ไปเป็นตัวเต็มวัยบลูแครบจะวางไข่ได้ตลอด1-10เดือนในช่วงฤดูใบไม้ผลิและฤดูร้อนหลังจากผสมพันธุ์แล้วแม่ปูจะเก็บไข่ไว้ตรงส่วนท้องไข่อาจจะมีปริมาณถึง2ล้านฟองเมื่อไข่ฟักเป็นตัวในระยะแรกเรียกว่าระยะซูเอีย(zoeaestage)ตัวอ่อนระยะนี้จะล่องลอยตามชายฝั่งเป็นเวลา4-7สัปดาห์ระยะนี้มีอัตราตายค่อนข้างสูงจากนั้นจะลอกคราบเข้าสู่ระยะเมกะลอพส์(megalopsstage)เป็นตัวอ่อนกึ่งล่องลอยและกี่งหากินตามก้นนํ้าจากนั้นจะค่อยย้ายที่หากินจากทะเลไปยังแหล่งนํ้ากร่อยแล้วจะลอกคราบไปเป็นปูเล็ก(juvenilecrab)อาหารของมันในช่วงนี้ได้แก่เบนธอสที่อยู่ตามก้นทะเลและหลบซ่อนตัวอยู่ตามซอกต้นหญ้าทะเลแล้วจะเจริญเติบโตและมีพัฒนาการในนํ้ากร่อย

บลูแครบจะถูกจับมากในช่วงลอกคราบเพราะได้ราคาดีกว่าปกติ5-6เท่าพ่อค้าจะจับปูที่เพิ่งลอกคราบมาเลี้ยงไว้ไนที่หลบซ่อนแล้วรีบส่งไปขายทันทีก่อนที่กระดองปูจะแข็งการดูว่าปูจะลอกคราบเมื่อใดดูได้จากสีบนกระดองและเส้นรอบปล้องที่สองของขาว่ายน้ำซึ่งจะค่อยเปลี่ยนเป็นสีขาวชมพูและแดงก่อนลอกคราบ1-2สัปดาห์เมื่อจับปูที่มีลักษณะใกล้ลอกคราบดังกล่าวมาได้ผู้จับจะจับมาขังไว้ในลังไม้ที่ลอยในนํ้าให้น้ำไหลผ่านสะดวกเมื่อตรงขาเปลี่ยนเป็นสีแดงแสดงว่าการลอกคราบจะเกิดภายในไม่กี่ชั่วโมงก็จะเอาขึ้นจากน้ำมิฉะนั้นกระดองใหม่จะแข็งทำให้ราคาตกได้มีการทดลองเพื่อทำให้ปูลอกคราบเร็วกว่าปกติหลายวิธีแต่ชาวประมงไม่ยอมใช้เพราะเป็นวิธีที่ยากและทำให้เกิดอัตราตายที่สูงด้วยเช่นการตัดก้านตาออกดึงเอาขาว่ายนํ้าออกไปบ้างหรือฉีดด้วยฮอร์โมนที่กระตุ้นการลอกคราบ(ecdysterones)การเลี้ยงปูทะเล
ปูที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจในแถบเอเชียและประเทศไทยคือปูทะเลปูทะเลเป็นสัตวกินเนื้อพบชุกชุมตามแถบปากแม่นํ้าตามดงป่าจากป่าแสมและป่าโกงกางปูทะเลสามารถปรับตัวอยู่ได้ในบริเวณที่มีนํ้าทะเลขึ้นสูงสุดลงไปจนถึงในนํ้าทะเลลึกๆในอ่าวไทยแถบจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีตราดสมุทรปราการสมุทรสาครเพชรบุรีนครศรีธรรมราชปัตตานีสงขลาและสตูล
ชีวประวัติ

ปูทะเลมีกระดองกว้างมากขอบหน้ากระดองมีรอยหยักด้านข้างๆละ9หยักระหว่างตามีรอยหยัก4-6หยักมีขาทั้งหมด10ขาขาคู่หน้าเป็นก้ามหนีบขนาดใหญ่แข็งแรงขา3คู่กลางเป็นขาเดินขาหลังคู่สุดท้ายเป็นใบพายใช้ว่ายน้ำส่วนท้องของปูที่เรียกว่าจับปิ้ง(abdomen)ของตัวผู้มีขนาดเล็กกว่าตัวเมียจับปิ้งตัวเมียจะขยายเต็มช่องอกถ้าเปิดส่วนท้องออกจะพบว่าตัวผู้มีพลีโอพอดส์(pleopods)1-2คู่ตัวเมียมี4คู่ในฤดูสืบพันธุ์
ตัวผู้จะถ่ายนํ้าเชื้อไปที่ถุงรับนํ้าเชื้อของตัวเมียเพื่อไปผสมกับไข่เมื่อไข่ได้รับการผสมแล้วจะถูกขับออกมาเก็บไว้ที่พลีโอพอดส์(ทั้ง4คู่ตรงส่วนท้องซึ่งจะมีสารเหนียวๆมายึดไข่ไว้มิให้หลุดลอยไปปูทะเลเริ่มมีไข่ในเดือนมิถุนายนถึงเดือนธันวาคมปูทะเลตัวเมียขนาด10.63เซนติเมตรหนัก180.4กรัมสามารถวางไข่ได้ถึงล้านกว่าฟองไข่จะฟักเป็นตัวภายในเวลา12วันเมื่อไข่แก่แม่ปูจะยืดหดกล้ามเนื้อท้องเพื่อให้ลูกปูฟักออกจากไข่ตัวอ่อนระยะแรกๆจะลอกคราบเป็นระยะๆภายใน28วันก็จะเข้าสู่ระยะเมกะลอพส์อีกประมาณ12วันต่อมาจะว่ายนํ้าเข้าฝังเพื่อหากินตามแหล่งนํ้าตื้นแถบป่าชายเลนปูเป็นสัตว์กินเนื้ออาหารของมันได้แก่พวกกุ้งเนื้อหอยเนื้อปลาและเศษเน่าเปื่อยตามพื้นก้นทะเล

วิธีการเลี้ยง
การเลี้ยงปูทะเลส่วนใหญ่เป็นการเลี้ยงเพื่อการยังชีพทั้งที่ตลาดมีความต้องการมากแต่การผลิตยังไม่พอเพียงการเลี้ยงปูทะเลแบ่งออกเป็น3ประเภทคือ

1.การเลี้ยงปูเล็กให้เป็นปูใหญ่
การเลี้ยงแบบนี้มีหลายแบบอาจเลี้ยงในบ่อดินตามแหล่งนํ้ากร่อยเลี้ยงในคอกตามแหล่งนํ้าตื้นแถบชายฝั่งทะเลหรือเลี้ยงในกระชังตามป่าชายเลนโดยรวบรวมพันธุ์ปูจากธรรมชาติขนาดความยาวกระดอง5-8เซนติเมตรปล่อยเลี้ยงในอัตรา1ตัว/ตารางเมตรใช้เวลาเลี้ยงนาน45วันก็จะเติบโตได้ขนาดตามความต้องการของตลาด

2.การเลี้ยงปูไข่
โดยเลือกเพศเมียที่เริ่มมีไข่แยกมาเลี้ยงต่างหากประมาณ2สัปดาห์ไข่จะแก่จึงส่งไปขายเพราะได้ราคาดีกว่าปูธรรมดา

3.การเลี้ยงปูโพรกให้เป็นปูเนื้อแน่น
โดยการคัดปูใหญ่ที่เพิ่งลอกคราบที่ผอมมาปล่อยเลี้ยงในบ่อหรือในคอกให้อาหาร5-10%ของน้ำหนักตัวอาหารที่ให้ได้แก่เนื้อปลาสับเป็นชิ้นๆใช้เวลานาน40-45วันก็จะส่งไปขายยังตลาดได้

ในประเทศไทยปูตัวเมียราคาดีกว่าปูตัวผู้ปูไข่จะราคาสูงกว่าปูที่ไม่มีไข่และนักบริโภคไม่นิยมปูลอกคราบเพราะราคาแพง  ส่วนใหญ่จะเลี้ยงเพื่อส่งตามภัตตาคารใหญ่และส่งต่างประเทศซึ่งต่างกับตลาดยุโรปและสหรัฐอเมริกาดังนั้นชาวประมงจะส่งปูไปขายก่อนลอกคราบเพราะปูระยะก่อนลอกคราบนี้จะสมบูรณ์เต็มที่นอกจากนี้ยังมีเนื้อแน่นขายได้ราคาดี
ชาวประมงไต้หวันนิยมเลี้ยงปูทะเลในบ่อนํ้ากร่อยพื้นทรายผนังบ่อเป็นคอนกรีตมีขอบกั้นกันปูหนีรอดออกไปภายในบ่ออาจแบ่งเนื้อที่ออกเป็น4ส่วนเพื่อแยกประเภทปูโดยมีบ่อปูสาวที่เพิ่งผสมพันธุ์เป็นเวลา1-2เดือนจนกว่าไข่จะสุกและบ่อเนื้อที่อื่นๆซึ่งใช้เลี้ยงปูที่ยังไม่โตจนกว่าจะสืบพันธุ์ได้จึงค่อยแยกมาเลี้ยงต่างหากอาหารที่ใช้เลี้ยงปูได้แก่ปลาสับเนื้อหอยให้ประมาณ5%ของนํ้าหนักตัวในช่วงตอนบ่ายหรือตอนเย็นเพราะปูเริ่มกินอาหารตอนคํ่าบางแห่งใช้ปูเล็กขุนปูใหญ่

นอกจากปูทะเลแล้วยังมีปูอีกหลายชนิดที่เป็นอาหารของชาวไทยมักเป็นปูที่จับมาจากธรรมชาติเช่นปูม้าปูแสมเป็นต้น
ที่มา:สุภาพร สุกสีเหลืองโพสต์โดยสมาชิก : Ao