menu เปิดรายได้ตำรวจไทย สมควรจะปรับขึ้นเงินเดือนหรือไม่
date 13 มี.ค. 61 06:00    หมวด: ข่าวราชการ
facebook twitter google plus


เปิดรายได้ตำรวจไทย สมควรจะปรับขึ้นเงินเดือนหรือไม่

เปิดรายได้ตำรวจไทยสมควรจะปรับขึ้นเงินเดือนหรือไม่


หลังจากกรรมการปฏิรูปตำรวจเตรียมเสนอปรับขึ้นเงินเดือนตำรวจหวังป้องกันการรีดไถ-ส่วยโดยชั้นประทวนควรได้รับขั้นต่ำ15,000บาทส่วนสัญญาบัตรควรได้33,000บาท

ตามพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ(ฉบับที่3)พ.ศ.2558กำหนดระดับเงินเดือนตำรวจชั้น“ยศต่ำกว่าจ่าสิบตำรวจ”ให้ได้รับเงินเดือนระดับป.1ในอัตรา4,870–21,480บาทโดยทั่วไปการเริ่มต้นชีวิตตำรวจชั้นประทวนหลังสำเร็จการฝึกแล้วส่วนใหญ่แล้วจะได้รับยศ“สิบตำรวจตรี”โดยจะถูกส่งไปประจำตามหน่วยต่างๆด้วยเงินเดือนป.1ขั้น8.5หรือ6,970บาท

ยศขยับเป็น“จ่าสิบตำรวจ”และ“จ่าสิบตำรวจ(พิเศษ)”ได้รับเงินเดือนระดับป.2ในอัตราเริ่มต้นที่7,140บาทสิ้นสุดเพดานเงินเดือนที่29,690บาท

ยศสูงสุดของตำรวจชั้นประทวนคือ“ดาบตำรวจ”ได้รับเงินเดือนระดับป.3โดยเริ่มต้นที่10,350บาทไปสิ้นสุดที่38,750บาท

ขณะที่ตำรวจชั้นสัญญาบัตรผู้ที่มียศร้อยตำรวจตรีขึ้นไปได้แก่ร้อยตํารวจเอกร้อยตํารวจโทและร้อยตํารวจตรีได้รับเงินเดือนในระดับ(ส.1)อัตราเริ่มต้น6,470–38,750บาทดังนี้

-พันตํารวจตรีให้ได้รับเงินเดือนระดับ(ส.2)13,160–38,750บาท
-พันตํารวจโทให้ได้รับเงินเดือนระดับ(ส.3)16,190–
54,820บาท
-พันตํารวจเอกให้ได้รับเงินเดือนระดับ(ส.4)19,860–58,390บาท
-พันตํารวจเอก(พิเศษ)ให้ได้รับเงินเดือนระดับ(ส.5)24,400–69,040บาท

ทั้งนี้จากเงินเดือนต่ำสุดของยศต่ำกว่าจ่าสิบตำรวจไปจนถึงเงินเดือนสูงสุดของยศพันตํารวจเอกอัตราเงินเดือนพันตํารวจเอก(พิเศษ)หากคิดเป็นรายวันหาร30วันเงินที่จะได้รายวันต่ำสุดคือ162บาทส่วนสูงสุดคือวันละ2,301บาท

แต่ที่ยังไม่ใช่รายได้สุทธิเพราะยังมีค่าตำแหน่งประมาณ3,000บาทขึ้นไปในสายงานปราบปราม,สืบสวน,จราจรเงินรางวัลค่าปรับสูงสุด10,000บาทต่อเดือน(เฉพาะสายงานจราจร)เบี้ยเลี้ยงรวมทั้งค่ารางวัลนำจับซึ่งเฉลี่ยแล้วรายได้ตำรวจชั้นประทวนจะอยู่ที่25,000บาทต่อเดือนรายได้ตำรวจชั้นสัญญาบัตรอยู่ที่46,000บาทต่อเดือน

ขณะที่ตำรวจทำงานคล้ายโรงพยาบาลหรือร้านสะดวกซื้อที่เปิด24ชั่วโมงมีการแบ่งเวรแบ่งวันหยุดทำงานกันวันละ8-24ชั่วโมงหากแบ่งออกเป็น2-3กะก็จะมาทำงานทุกวันแต่หากลากยาว24ชั่วโมงในวันถัดไปมักจะเป็นวันหยุดสลับมาทำงานแบบวันเว้นวันแล้วแต่โรงพักจะจัดสรรเนื่องจากจำนวนตำรวจในแต่ละท้องถิ่นมีไม่เท่ากันแต่ในทุกๆวันจะมีนายตำรวจประจำอยู่แทบทุกสายงานอาทิตำรวจเวรสอบสวน,ออกตรวจพื้นที่,ร้อยเวรประจำการ,ตำรวจชั้นผู้ใหญ่


ขอขอบคุณที่มา:news.sanook.comโพสต์โดยสมาชิก : Wizz