Social :

รัฐวิสาหกิจอู้ฟู่ ! ทำรายได้เกินเป้า "กองสลากแชมป์" ส่งเงินเข้ารัฐสูงสุด

18 มี.ค. 61 06:00
รัฐวิสาหกิจอู้ฟู่ ! ทำรายได้เกินเป้า "กองสลากแชมป์" ส่งเงินเข้ารัฐสูงสุด

รัฐวิสาหกิจอู้ฟู่ ! ทำรายได้เกินเป้า "กองสลากแชมป์" ส่งเงินเข้ารัฐสูงสุด

รัฐวิสาหกิจอู้ฟู่ ! 
ทำรายได้เกินเป้า "กองสลากแชมป์" ส่งเงินเข้ารัฐสูงสุด


รัฐวิสาหกิจไทยโชว์ผลงาน 5 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2561 ส่งเงินเข้ารัฐรวม 6.4 หมื่นล้านบาท ทะลุเป้าที่วางไว้ สลากกินแบ่งรัฐบาลเด่นสุด ส่งรายได้กว่า 1.5 หมื่นล้านบาท 

          วันที่ 12 มีนาคม 2561 นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เปิดเผยว่า ในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 สคร. จัดเก็บรายได้จากรัฐวิสาหกิจ จำนวน 13,914 ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมาย 1,900 ล้านบาท ส่งผลให้ในช่วง 5 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2561 (ต.ค. 60-ก.พ. 61) สคร. สามารถเก็บรายได้จากรัฐวิสาหกิจ ทั้งสิ้น 64,560 ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมาย 30% หรือ 14,898 ล้านบาท ซึ่งจะเป็นผลบวกในการช่วยรักษาเสถียรภาพการคลังของประเทศ

          สำหรับรัฐวิสาหกิจที่นำส่งรายได้สะสมสูงสุด 5 อันดับ ในช่วง 5 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2561 ได้แก่ 

          1. สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จำนวน 15,900 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 24.77% 

          2. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
จำนวน 13,300 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 20.73%

          3. บมจ. การท่าอากาศยานไทย (AOT) จำนวน 8,600 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 13.32%

          4. ธนาคารออมสิน จำนวน 6,520 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 10.11% 

          5. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) จำนวน 5,690 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 8.82% 

          ส่วนรัฐวิสาหกิจและกิจการอื่น ๆ ที่กระทรวงการคลังถือหุ้นต่ำกว่า 50% มีรายได้นำส่งจริงสะสมอยู่ที่ 14,300 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วน 22.25% ของทั้งหมด

          นายเอกนิติ กล่าวเพิ่มเติมว่า ปีงบประมาณ 2561 สคร. มีนโยบายสนับสนุนให้รัฐวิสาหกิจนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน ผ่านแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย Thailand 4.0 ทำให้รัฐวิสาหกิจมีผลประกอบการดีขึ้น และช่วยให้สามารถนำส่งรายได้แผ่นดินเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ระดับ 137,000 ล้านบาท 

ขอขอบคุณที่มา:money.kapook.com

โพสต์โดย : Wizz