menu คสช.แถลง 9 เดือนที่ผ่านมามีเรื่องร้องเรียนทุจริตเกือบ 600 เรื่อง
date 19 มี.ค. 61 06:00    หมวด: ข่าวราชการ
facebook twitter google plus


คสช.แถลง 9 เดือนที่ผ่านมามีเรื่องร้องเรียนทุจริตเกือบ 600 เรื่อง

คสช.แถลง9เดือนที่ผ่านมา
มีเรื่องร้องเรียนทุจริตเกือบ600เรื่อง


คสช.สรุปผลการทำงานตั้งแต่14ก.ค.60–12มี.ค.61พบว่ามีประชาชนร้องเรียนผ่านศูนย์รับเรื่องร้องเรียนฯจำนวน3,664เรื่องแบ่งเป็นความเดือดร้อนทั่วไป1,758เรื่อง,การทุจริตประพฤติมิชอบ594เรื่อง,ยาเสพติด442เรื่องและเรื่องที่มีข้อมูลไม่ชัดเจน856เรื่อง

พ.อ.หญิงศิริจันทร์งาทองรองโฆษกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.)แถลงว่าตามที่คสช.ได้จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อเป็นช่องทางในการรับแจ้งข้อมูลข่าวสารและความเดือดร้อนของประชาชนที่เกี่ยวกับการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐตั้งแต่เดือนกรกฎาคม2560จนถึงวันที่12มีนาคม2561มีประชาชนร้องเรียนผ่านศูนย์รับเรื่องร้องเรียนฯจำนวนทั้งสิ้น3,664เรื่อง

แยกเป็นเรื่องความเดือดร้อนทั่วไป1,758เรื่อง,การทุจริตประพฤติมิชอบ594เรื่อง,ยาเสพติด442เรื่องและเรื่องที่มีข้อมูลไม่ชัดเจน856เรื่องโดยประชาชนได้ใช้บริการแจ้งผ่านสายด่วน1,083เรื่อง,ตู้ปณ.1,919เรื่อง,แจ้งด้วยตนเองในส่วนกลาง244เรื่องและแจ้งผ่านศูนย์รับเรื่องในภูมิภาค/หน่วยทหารทั่วประเทศอีก418เรื่อง

ซึ่งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนฯโดยคณะทำงานกลั่นกรองได้นำข้อมูลทุกเรื่องเข้าสู่กระบวนการพิจารณากลั่นกรองเป็นประจำทุกสัปดาห์ควบคู่ไปกับการส่งต่อเรื่องร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการต่อไป

สำหรับเรื่องร้องเรียนที่ได้รับมาจำนวน3,664เรื่องในช่วง9เดือนที่ผ่านมาได้ถูกดำเนินการคือ1.ส่งเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีพฤติกรรมเข้าข่ายประพฤติมิชอบให้ศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติดำเนินการตามกรรมวิธีจำนวน594เรื่องในจำนวนนี้มีผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงเรียบร้อยแล้วจำนวน157เรื่อง

มีการนำเรื่องเข้าสู่การดำเนินคดีตามกฎหมายตามความผิดในกรณีต่างๆเช่นการละเลยให้มีการปล่อยน้ำเสียลงสู่ลำน้ำสาธารณะและปัญหามลพิษ,กรณีเอื้อประโยชน์ในการเสนอราคาสร้างถนน,กรณีรายงานข้อมูลเท็จในการเบิกเงินช่วยเกษตรกร,กรณีการจัดซื้อถุงยังชีพช่วยเหลือน้ำท่วมไม่ตรงตามความเป็นจริง,กรณีเรียกรับผลประโยชน์จากผู้ประกอบการไม้แปรรูป,กรณีการเบิกเงินค่าจ้างแรงงานแต่กลับใช้เครื่องจักรทำแทน,กรณีทุจริตจัดซื้อจัดหารถยนต์และรถดับเพลิง,กรณีใช้ตำแหน่งฉ้อโกงเงิน,กรณีฮั้วประมูลการสร้างถนน,กรณีช่วยปกปิดการกระทำผิดในคดีต่างๆเป็นต้น

พ.อ.หญิงศิริจันทร์กล่าวว่าที่ผ่านมาการทำงานของศูนย์ฯจะเป็นไปใน3ลักษณะคือ

1)การรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนแล้วนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะทำงานกลั่นกรองฯ

2)การส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบได้ตรวจสอบตามกระบวนการและ

3)การส่งข้อมูลให้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร(กอ.รมน.)กองกำลังชายแดนและกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยช่วยตรวจสอบและติดตามความคืบหน้าผลการดำเนินการให้มีความชัดเจนและรวดเร็วยิ่งขึ้น


ขอขอบคุณที่มา:news.sanook.comโพสต์โดยสมาชิก : Wizz