menu การรถไฟฯ ระบุเสี่ยงหยุดวิ่ง หากมีพนักงานไม่เพียงพอ
date 13 เม.ย. 61 06:00    หมวด: ข่าวราชการ
facebook twitter google plus


การรถไฟฯ ระบุเสี่ยงหยุดวิ่ง หากมีพนักงานไม่เพียงพอ

การรถไฟฯระบุเสี่ยงหยุดวิ่งหากมีพนักงานไม่เพียงพอ


การรถไฟแห่งประเทศไทย(รฟท.)แจงเหตุปล่อยพนักงานขาดแคลนควงกะทำงาน24ชั่วโมงเผยมีแผนเพิ่มพนักงานรองรับรถไฟทางคู่เล็งชงครม.ปลดล็อกจำกัดรับพนักงาน

จากกรณีที่มีการนำเสนอข่าวการรถไฟแห่งประเทศไทยปล่อยให้ขาดแคลนอัตรากำลังจนมีพนักงานไม่เพียงพอทำงานควงกะ24ชั่วโมงอาจส่งผลต่อความปลอดภัยในการเดินรถนั้น 

นายอานนท์เหลืองบริบูรณ์ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคมรักษาการผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทยชี้แจงว่าการรถไฟฯคำนึงถึงความปลอดภัยในการให้บริการเป็นอันดับแรกซึ่งปัจจุบันมีอัตรากำลังพนักงานและลูกจ้างรวม14,220อัตราสามารถให้บริการเดินขบวนรถโดยสารวันละ234ขบวนและขบวนรถสินค้าอีกวันละ40ขบวนได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ

อย่างไรก็ตามพนักงานบางส่วนโดยเฉพาะพนักงานด้านปฏิบัติการมีจำนวนน้อยกว่ากรอบอัตรากำลังของการรถไฟฯทำให้ต้องปฏิบัติงานล่วงเวลาและวันหยุดโดยเฉลี่ยสัปดาห์ละ6วันมีค่าล่วงเวลาและค่าทำงานวันหยุดคิดเป็นร้อยละ25ของค่าจ้าง

ทั้งนี้การรถไฟฯมีแผนจะเพิ่มจำนวนขบวนรถเมื่อทางคู่ระยะที่1แล้วเสร็จจากเดิมวันละ274ขบวนเป็นวันละ389ขบวนโดยจะต้องมีพนักงานเพิ่มขึ้นเป็น16,660คนและเมื่อทางคู่ระยะที่2บวกกับทางสายใหม่แล้วเสร็จจะมีการเดินขบวนรถเพิ่มขึ้นเป็นวันละ720ขบวนและต้องมีพนักงานเพิ่มขึ้นเป็น19,260
คน

ขณะที่นางสิริมาหิรัญเจริญเวชรองผู้ว่าการกลุ่มยุทธศาสตร์รฟท.กล่าวว่าปัจจุบันการที่พนักงานต้องทำงานสัปดาห์ละ6วันวันละ12ชั่วโมงทำให้รฟท.มีค่าใช้จ่ายโอทีสูงถึงร้อยละ25หรือปีละ750ล้านบาทเมื่อเทียบกับเงินเดือนพนักงานทั้งองค์กรปีละ3,000ล้านบาทหากรับพนักงานใหม่ได้รฟท.จะประหยัดงบโอทีได้ปีละ750ล้านบาทด้วย

“หากรถไฟทางคู่เฟส1สร้างเสร็จในปี2565รฟท.ยังรับพนักงานใหม่ไม่ได้อาจจะจำเป็นต้องพิจารณาปิดเส้นทางเดินรถบางเส้นทางเพราะหากมีพนักงานดูแลไม่เพียงพออาจทำให้การเดินรถเกิดความเสี่ยงด้านความปลอดภัยจนส่งผลกระทบต่อผู้โดยสาร”นางสิริมากล่าว

ดังนั้นเพื่อให้มีจำนวนพนักงานเพียงพอต่อการให้บริการอย่างสม่ำเสมอการรถไฟฯได้เสนอกระทรวงคมนาคมขออนุมัติยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเมื่อปี2541เรื่องการรับพนักงานได้เพียงร้อยละ5ของจำนวนผู้เกษียณอายุ

อย่างไรก็ตามกระทรวงคมนาคมกำลังพิจารณาแนวทางที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มอัตรากำลังให้กับการรถไฟฯให้เพียงต่อการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

ขอขอบคุณที่มา:www.sanook.comโพสต์โดยสมาชิก : Wizz