menu ประกาศจาก....กองพลทหารราบที่ ๔ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือน / ทหารกองหนุนเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน โครงการหน่วยจัดตั้งใหม่ ประจาปี ๒๕๖๑ ในหน่วยขึ้นตรงกองพลทหารราบที่ ๔ จานวน ๔๙ อัตรา
date 15 เม.ย. 61 07:04    หมวด: งานและประกาศ
facebook twitter google plus


ประกาศจาก....กองพลทหารราบที่ ๔ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือน / ทหารกองหนุนเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน โครงการหน่วยจัดตั้งใหม่ ประจาปี ๒๕๖๑ ในหน่วยขึ้นตรงกองพลทหารราบที่ ๔ จานวน ๔๙ อัตรา

กองพลทหารราบที่๔มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือน/ทหารกองหนุนเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวนโครงการหน่วยจัดตั้งใหม่ประจาปี๒๕๖๑ในหน่วยขึ้นตรงกองพลทหารราบที่๔จานวน๔๙อัตรา


เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม หางาน งานราชการ

เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม หางาน งานราชการ
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม หางาน งานราชการ
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม หางาน งานราชการ
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม หางาน งานราชการ
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม หางาน งานราชการ


ขอบคุณข้อมูลจาก:perdsorbtoday.com
โพสต์โดยสมาชิก : monnyboy