menu เริ่มแล้ววันนี้! "กรมบัญชีกลาง" ให้ใช้บัตรประชาชนเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล
date 05 พ.ค. 61 06:00    หมวด: ข่าวราชการ
facebook twitter google plus


เริ่มแล้ววันนี้! "กรมบัญชีกลาง" ให้ใช้บัตรประชาชนเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล

เริ่มแล้ววันนี้!"กรมบัญชีกลาง" 
ให้ใช้บัตรประชาชนเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล


กรมบัญชีกลางเริ่มให้ใช้บัตรประชาชนเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล4พ.ค.นี้

กรมบัญชีกลางเริ่มให้ผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวใช้บัตรประชาชนยื่นใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงค่ารักษาประเภทผู้ป่วยนอกได้ที่สถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการกว่า1,317แห่งทั่วประเทศพร้อมพัฒนาMobileApplicationเพื่อใช้ตรวจสอบสิทธิได้อย่างสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น

นางสาวสุทธิรัตน์รัตนโชติอธิบดีกรมบัญชีกลางเปิดเผยว่ากรมบัญชีกลางได้พัฒนาระบบเบิกจ่ายตรงค่ารักษาให้ผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวที่สามารถนำบัตรประจำตัวประชาชนมายื่นใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกณสถานพยาบาลของทางราชการและสถานพยาบาลเอกชนที่เข้าร่วมโครงการตามหลักเกณฑ์กลุ่มโรคเฉพาะได้แก่การฟอกไตและรังสีรักษาสำหรับโรคมะเร็งรวมทั้งสิ้นกว่า1,317แห่งแทนการลงทะเบียนสมัครเข้าจ่ายตรง(สแกนนิ้ว)กับสถานพยาบาลของทางราชการแต่ละแห่งซึ่งกรมบัญชีกลางได้มีการเตรียมความพร้อมและเริ่มทดสอบระบบตั้งแต่วันที่26เมษายนที่ผ่านมาเพื่อให้สถานพยาบาลได้เตรียมความพร้อมก่อนเปิดให้บริการอย่างเต็มรูปแบบในวันนี้(4พ.ค.2561)

สำหรับผู้มีสิทธิที่ยังไม่มีหรือไม่สามารถมีบัตรประจำตัวประชาชนได้ตามกฎหมายก็สามารถใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงได้โดย

1.กรณีเด็กที่มีอายุต่ำกว่า7ปีให้ใช้เลขบัตรประจำตัวประชาชนของเด็กที่ปรากฏอยู่ในสูติบัตรหรือทะเบียนบ้าน(ของเด็ก)ยื่นร่วมกับบัตรประชาชนของผู้ดูแลที่พาเด็กไปโรงพยาบาล
2.กรณีคู่สมรสหรือบิดามารดาของผู้มีสิทธิที่ไม่มีสัญชาติไทยแต่มีเลขประจำตัวคนต่างด้าว
13หลักให้ใช้บัตรประจำตัวคนต่างด้าวหรือทะเบียนบ้านได้แต่ถ้าไม่มีเลขประจำตัวคนต่างด้าว13หลักให้ใช้รายงานทะเบียนประวัติที่มีเลข12หลักและขึ้นต้นด้วยตัวBโดยขอรับเอกสารได้จากนายทะเบียนต้นสังกัดของผู้มีสิทธิ
3.กรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเป็นผู้ป่วยติดเตียงและไม่สามารถมาแสดงตนได้ให้ผู้ดูแลนำบัตรของผู้มีสิทธิพร้อมแสดงบัตรประชาชนของผู้ดูแลเพื่อใช้สิทธิ
4.กรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวที่เป็นผู้สูงอายุหรือมีปัญหาด้านการเคลื่อนไหวที่เข้ารับการรักษาเสร็จแล้วแต่ไม่สะดวกในการทำธุรกรรมด้วยตนเองสามารถให้ผู้ดูแลนำบัตรประชาชนของผู้มีสิทธิพร้อมแสดงบัตรประชาชนของผู้ดูแลเพื่อใช้สิทธิ

ทั้งนี้หากบุคคลในครอบครัวของผู้มีสิทธิไม่สะดวกพกเอกสารดังกล่าวผู้มีสิทธิสามารถยื่นคำร้องขอทำบัตรสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการกับนายทะเบียนที่หน่วยงานของตนได้
   
อธิบดีกรมบัญชีกลางกล่าวต่อว่าการใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงผู้มีสิทธิต้องตรวจสอบสิทธิก่อนไปใช้บริการหากพบว่า“ไม่มีสิทธิ”ให้รีบติดต่อนายทะเบียนที่สังกัดเพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลให้ถูกต้องโดยตรวจสอบสิทธิได้ที่เว็บไซต์กรมบัญชีกลางwww.cgd.go.thและขณะนี้ทางกรมฯได้พัฒนาMobileApplicationสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการเพื่อให้ผู้มีสิทธิดาวน์โหลดไปใช้ในการตรวจสอบสิทธิของตนเองก่อนเข้ารับการรักษา
   
การใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลนี้ใช้กับผู้มีสิทธิที่เบิกค่ารักษากับกรมบัญชีกลางเท่านั้นหากผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดหรือปรึกษาปัญหาการใช้สิทธิได้ที่CallCenterกรมบัญชีกลางหมายเลขโทรศัพท์0-2270-6400หรือปรึกษากับทีมหมอคลังอุ่นใจได้ที่สำนักงานคลังเขตและสำนักงานคลังจังหวัดทั่วประเทศ

ขอขอบคุณที่มา:www.sanook.comโพสต์โดยสมาชิก : Wizz