Social :สธ.สั่งสอบข้อเท็จจริง! เยียวยาครอบครัวเด็กขวบครึ่ง ดับหลังเข้าห้องฉุกเฉิน

06 พ.ค. 61 18:05
สธ.สั่งสอบข้อเท็จจริง! เยียวยาครอบครัวเด็กขวบครึ่ง ดับหลังเข้าห้องฉุกเฉิน

สธ.สั่งสอบข้อเท็จจริง! เยียวยาครอบครัวเด็กขวบครึ่ง ดับหลังเข้าห้องฉุกเฉิน

สธ.สั่งสอบข้อเท็จจริง! เยียวยาครอบครัวเด็กขวบครึ่ง ดับหลังเข้าห้องฉุกเฉิน
เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม พญ . พรรณพิมล วิปุลากร รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ( สธ .) กล่าวถึงกรณีเด็ก 1 ขวบ 6 เดือน เสียชีวิตหลังจากไปรับบริการที่ห้องฉุกเฉินโรงพยาบาล ( รพ .) สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว โดยญาติระบุว่าไปที่ห้องฉุกเฉินแต่ได้รับแจ้งว่าห้องปิด ว่า กรณีดังกล่าวน่าจะเกิดจากความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน


เท่าที่ตรวจสอบ ทบทวนพบว่าห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลดังกล่าวเปิดให้บริการตามปกติ แต่ไม่แน่ใจว่าช่วงที่ ผู้ป่วยไปถึงโรงพบาบาลมีการให้ข้อมูลที่คลาดเคลื่อนหรือไม่จนทำให้เกิดความเข้าใจผิด ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริง ทางกระทรวงรู้สึกเสียใจกับเหตุการที่เกิดขึ้น ขณะนี้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฯ ก็ได้ลงไปให้การช่วยเหลือดูแลครอบครัวผู้เสียหายแล้ว พญ . พรรณพิมล กล่าวและว่า ปกติห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลต่างๆ จะเปิดให้บริการตลอดเวลา แต่ขั้นตอนในการทำงานจะมีการคัดกรองผู้ป่วยว่า เป็นกรณีฉุกเฉินหรือไม่ เพราะทุกวันนี้มีผู้ป่วยทั้งฉุกเฉินและไม่ฉุกเฉินเข้ารับบริการ


พญ . พรรณพิมล กล่าวว่า เมื่อคัดกรองแล้ว หากพบว่าไม่เป็นกรณีฉุกเฉิก

เจ้าหน้าที่ก็จะส่งตัวไปเข้ารับการรักษาในขั้นตอนปกติ แต่ถ้าเป็นกรณีฉุกเฉิน ก็ต้องแยกอีกว่าเป็นกรณีฉุกเฉินเร่งด่วนหรือไม่ เพื่อให้การบริการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม กรณีที่เกิดขึ้นนี้ กระทรวงก็ต้องกำชับไปยังโรงพยาบาลทุกแห่ง ในเรื่องของการดูแลผู้ป่วยในห้องฉุกเฉิน เพราะ สธ . ได้ทำและติดตามเรื่องห้องฉุกเฉินคุณภาพมาตลอดอยู่เเล้ว


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ล่าสุด นพ . เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัด สธ . ได้มอบหมายให้ นพ . สุเทพ เพชรมาก ผู้ตรวจราชการ สธ . เขตสุขภาพที่ 6 ซึ่งรับผิดชอบพื้นที่ดังกล่าว ลงไปติดตามเรื่อง โดยในวันที่ 7 พฤษภาคมนี้ จะมีการออกหนังสือคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง และดำเนินการตามมาตรา 41 พระราชบัญญัติ ( . . .) หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ . .2545 โดยจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาเบื้องต้นแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการรักษาพยาบาล

ที่มา//มติชน


โพสต์โดย : AEK LIGOR