menu กรมบัญชีกลาง ปรับปรุงระบบหักเงินเดือนข้าราชการชำระหนี้ให้ กยศ.
date 10 พ.ค. 61 17:05    หมวด: ข่าวเด่น
facebook twitter google plus


กรมบัญชีกลาง ปรับปรุงระบบหักเงินเดือนข้าราชการชำระหนี้ให้ กยศ.

กรมบัญชีกลางปรับปรุงระบบหักเงินเดือนข้าราชการชำระหนี้ให้กยศ.อธิบดีกรมบัญชีกลางเผยปรับปรุงระบบจ่ายตรงเงินเดือนเพื่อรองรับการหักเงินเดือนลูกหนี้ที่เป็นข้าราชการชำระหนี้ให้กยศ.ตามพ.ร.บ.กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาพ.ศ.2560

วันนี้(10พ.ค.61)น.ส.สุทธิรัตน์รัตนโชติอธิบดีกรมบัญชีกลางเปิดเผยว่าหลังจากพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาพ.ศ.2560มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่26กรกฎาคม2560กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.ได้ประสานข้อมูลลูกหนี้กับกรมบัญชีกลางเพื่อช่วยหักเงินเดือนข้าราชการที่เป็นลูกหนี้กยศ.
ซึ่งมีลูกหนี้ที่เป็นข้าราชการกว่า200,000คนทั้งนี้กยศ.ได้กำหนดแนวปฏิบัติการหักเงินเดือนและจะเจรจาตกลงกับลูกหนี้เป็นรายบุคคลเกี่ยวกับจำนวนเงินเดือนที่จะหักเพื่อชำระหนี้ต่อเดือนเพื่อลดผลกระทบต่อลูกหนี้จากนั้นจะจัดทำข้อมูลข้าราชการที่ยินยอมชำระหนี้ตามที่ได้ตกลงกับกยศ.แยกตามส่วนราชการแต่ละแห่งเพื่อให้ส่วนราชการนำข้อมูลดังกล่าวไปตรวจสอบก่อนส่งให้กรมบัญชีกลางดำเนินการหักเงินเดือนจากระบบจ่ายตรงเงินเดือนต่อไป

นอกจากนี้กรมบัญชีกลางได้ดำเนินการพัฒนาระบบให้ส่วนราชการสามารถตรวจสอบข้อมูลลูกหนี้และดำเนินการหักเงินเดือนเพื่อชำระหนี้ได้โดยจะเริ่มหักเงินเดือนลูกหนี้ที่เป็นข้าราชการของกรมบัญชีกลางเป็นกลุ่มแรกในเดือนกรกฎาคม2561และขยายไปยังข้าราชการหน่วยงานอื่นในเดือนตุลาคม2561ซึ่งกรมบัญชีกลางยินดีเป็นเครื่องมือที่สำคัญของรัฐบาลเพื่อสนับสนุนให้กยศ.มีความเข้มแข็งมากขึ้นอันจะเป็นการพัฒนาระบบการศึกษาไทยให้มีความมั่นคงและยั่งยืน
ที่มา-pptvโพสต์โดยสมาชิก : Ao