menu พระโคกิน น้ำ-หญ้า-เหล้า ทาย น้ำท่า-พืชพันธุ์บริบูรณ์ดี
date 14 พ.ค. 61 12:05    หมวด: ข่าวเด่น
facebook twitter google plus


พระโคกิน น้ำ-หญ้า-เหล้า ทาย น้ำท่า-พืชพันธุ์บริบูรณ์ดี
indiglow

พระโคกิน น้ำ-หญ้า-เหล้า ทาย น้ำท่า-พืชพันธุ์บริบูรณ์ดีเมื่อเวลา 08.30 . วันที่ 14 . . สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา โดยรถยนต์พระที่นั่ง มายังพลับพลาที่ประทับ บริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวง เพื่อเป็นองค์ประธานในพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปีพุทธศักราช 2561 การจัดพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญในปีนี้ ฤกษ์การไถหว่านอยู่ในระหว่างช่วงเวลา 08.29 – 09.19 . ผู้ทำหน้าที่เป็นพระยาแรกนา คือ นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เทพีคู่หาบทอง ได้แก่ . . นันทวัน สุวรรณสถิตย์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ กรมชลประทาน . . พรพิมล ศิริการ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ กรมส่งเสริมการเกษตร เทพีคู่หาบเงิน ได้แก่ . . กันยารัตน์ นาคกูล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และน . . ดวงพร งามประดิษฐ์ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กรมวิชาการเกษตร ส่วนพระโคแรกนาขวัญ ได้แก่ พระโคพอและพระโคเพียง
สำหรับผลการพยากรณ์ถึงความสมบูรณ์ของพืชพันธุ์ธัญญาหารของประเทศ ซึ่งในปี . .2561 นี้ นายสัตวแพทย์ธนิตย์ เอนกวิทย์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทำหน้าที่ถวายรายงานการพยากรณ์ เสี่ยงทายผ้านุ่งของพระยาแรกนา และพระโคกินเลี้ยง โดยพระยาแรกนาได้เสี่ยงทายหยิบผ้านุ่งแต่งกาย หยิบได้ผ้า 6 คืบ พยากรณ์ว่า น้ำจะน้อย นาในที่ลุ่มจะได้ผลบริบูรณ์ดี แต่นาในที่ดอนจะเสียหายบ้าง ได้ผลไม่เต็มที่ ขณะที่การเสี่ยงทายของกิน 7 สิ่งที่ตั้งเลี้ยงพระโค ผลเสี่ยงทาย พระโคกินน้ำ หญ้า และเหล้า ซึ่งผลเสี่ยงทายกล่าวว่าพระโคกินน้ำหรือหญ้า พยากรณ์ว่า น้ำท่าจะบริบูรณ์พอสมควร ธัญญาหาร ผลาหาร ภักษาหาร มังสาหาร จะอุดมสมบูรณ์ดี และพระโคกินเหล้า พยากรณ์ว่า การคมนาคมสะดวกขึ้น การค้าขายกับต่างประเทศดีขึ้น ทำให้เศรษฐกิจรุ่งเรือง  


ผู้สื่อข่าวรายงานภายหลังเสร็จสิ้นพระราชพิธี ได้มีประชาชนจำนวนมากที่มารอตั้งแต่ช่วงเช้าตรูจากทั่วสารทิศเข้าไปในพื้นที่แปลงนาไถ่หว่านแรกนาขวัญ เพื่อเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าว 7 สายพันธุ์ นำไปเป็นสิริมงคลและนำไปปลูกในแปลงนาตนโดยมีความมั่นใจทำให้นาข้าวได้ผลดี ส่วนอีกหลายรายมีอาชีพค้าขาย ทำร้านอาหาร เสริมสวย ซึ่งมีความเชื่อว่าหลังจากที่ได้มาเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวในพิธีจากท้องสนามหลวงไปทุกปีเพราะได้ผ่านพิธีอันศักดิ์สิทธินำไปใส่ที่บูชาทำให้กิจการก้าวหน้าได้ดี


ที่มา//เดลินิวส์

 


โพสต์โดยสมาชิก : AEK LIGOR


indiglow

menu FIND US ON FACEBOOK arrow


menu ข่าวล่าสุด arrow