menu "บิ๊กตู่" ลั่นปลด บ.ก.บางกอกโพสต์ ไม่เกี่ยวกับวิจารณ์รัฐบาล ชี้เป็นเรื่องในองค์กร
date 16 พ.ค. 61 06:00    หมวด: ข่าวราชการ
facebook twitter google plus


"บิ๊กตู่" ลั่นปลด บ.ก.บางกอกโพสต์ ไม่เกี่ยวกับวิจารณ์รัฐบาล ชี้เป็นเรื่องในองค์กร

"บิ๊กตู่"ลั่นปลดบ.ก.บางกอกโพสต์ 
ไม่เกี่ยวกับวิจารณ์รัฐบาลชี้เป็นเรื่องในองค์กร


นายกรัฐมนตรีเผยกรณีการปลดบรรณาธิการหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์เป็นเรื่องการบริหารจัดการสื่อของเอกชนไม่เกี่ยวกับการวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาล
 
พล.อ.ประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีกล่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี(15พ.ค.61)ถึงกรณีการปลดบรรณาธิการหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์มาจากการวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลนั้นว่าเรื่องดังกล่าวไม่เกี่ยวกับตนเองเพราะตนเองก็ไม่รู้จักว่าคุณอุเมสปานเดย์คือใครซึ่งเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องการบริหารจัดการสื่อของเอกชน

นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า“เรื่องนี้สื่อก็รู้ดีอยู่ว่ากฎหมายออกอะไรไม่ได้ทั้งสิ้นก็คิดว่ารัฐบาลนี้จะควบคุมสื่ออย่างเดียวผมคุมอะไรตรงไหนกฎหมายออกไม่ได้ก็หารือกันต่อไปนี่เป็นเรื่องจรรยาบรรณของสื่อที่ทุกคนก็พูดว่าสื่อดูแลกันเองให้เขาไปพิจารณาเองว่าเหมาะสมหรือไม่เพราะฉะนั้นสื่อต้องไม่สร้างความขัดแย้งแบบนี้จะอยู่ตรงกลางได้อย่างไรไม่ใช่ว่าทำอะไรรัฐบาลก็ผิดไปหมด”

นายกรัฐมนตรีกล่าวเพิ่มเติมว่าสื่อมวลชนต้องสื่อสารสองทางหากติเพื่อก่อตนเองไม่เคยว่าแต่ถ้าเพื่อทำลายอย่างเดียวก็ต้องพิจารณากันเอาเอง
ขอขอบคุณที่มา:www.sanook.comโพสต์โดยสมาชิก : Wizz