menu จุฬาราชมนตรีประกาศให้ 17 พ.ค.เริ่มต้นเดือนรอมฎอน
date 16 พ.ค. 61 06:00    หมวด: ข่าวราชการ
facebook twitter google plus


จุฬาราชมนตรีประกาศให้ 17 พ.ค.เริ่มต้นเดือนรอมฎอน

จุฬาราชมนตรีประกาศให้17พ.ค.เริ่มต้นเดือนรอมฎอน


จุฬาราชมนตรีประกาศวันที่1ของเดือนรอมฎอนประจำปีฮิจเราะห์ศักราช1439ตรงกับวันพฤหัสบดีที่17พฤษภาคม2561หลังไม่มีคนเห็นดวงจันทร์

นายอาศิสพิทักษ์คุมพลจุฬาราชมนตรีกล่าวว่าการประกาศผลการดูดวงจันทร์เวลาหลังดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าเพื่อกำหนดวันที่1ของเดือนรอมฎอนประจำปีฮิจเราะห์ศักราช1439เมื่อวันอังคารที่15พฤษภาคมพ.ศ.2561ปรากฎว่าในวันและเวลาดังกล่าวไม่มีผู้เห็นดวงจันทร์ทางจุฬาราชมนตรีจึงประกาศว่าวันที่1เดือนรอมฎอนประจำปีฮิจเราะห์ศักราช1439ตรงกับวันพฤหัสบดีที่
17พฤษภาคม2561

สำหรับ“เดือนรอมฎอน”นั้นเป็นเดือนที่ทรงความประเสริฐเหนือเดือนอื่นๆตรงที่ศาสนกิจสำคัญได้แก่การถือศีลอดถูกกำหนดให้มุสลิมที่บรรลุศาสนภาวะแล้วต้องปฏิบัติกันในเดือนนี้อีกทั้งเป็นเดือนที่องค์อัลลอฮ์พระผู้เป็นเจ้าทรงประทานอัลกุรอานมาเพื่อเป็นแนวทางแก่มวลมนุษยชาติอีกด้วย

ความประเสริฐตรงนี้จึงทำให้รอมฎอนเป็นช่วงเวลาที่มุสลิมทุกคนพึงใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อความสำเร็จทั้งในภพนี้และปรภพโดยไม่ปล่อยให้เวลาอันมีค่าเหล่านี้ล่วงผ่านไปโดยเด็ดขาดการไตร่ตรองและการปฏิบัติอันจะนำการเปลี่ยนแปลงที่ดีมาสู่ตนเอง

ขอขอบคุณที่มา:www.sanook.comโพสต์โดยสมาชิก : Wizz