menu จุฬาราชมนตรีประกาศให้ 17 พ.ค.เริ่มต้นเดือนรอมฎอน
date 16 พ.ค. 61 06:00    หมวด: ข่าวราชการ
facebook twitter google plus


จุฬาราชมนตรีประกาศให้ 17 พ.ค.เริ่มต้นเดือนรอมฎอน
indiglow

จุฬาราชมนตรีประกาศให้ 17 พ.ค.เริ่มต้นเดือนรอมฎอน


จุฬาราชมนตรี ประกาศ วันที่ 1 ของเดือนรอมฎอนประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1439 ตรงกับวันพฤหัสบดี ที่ 17 พฤษภาคม 2561 หลังไม่มีคนเห็นดวงจันทร์

นายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี กล่าวว่า การประกาศผลการดูดวงจันทร์เวลาหลังดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้า เพื่อกำหนดวันที่ 1 ของเดือนรอมฎอนประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1439 เมื่อวันอังคารที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2561 ปรากฎว่าในวันและเวลาดังกล่าวไม่มีผู้เห็นดวงจันทร์ ทางจุฬาราชมนตรี จึงประกาศว่า วันที่ 1 เดือนรอมฎอน ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1439 ตรงกับวันพฤหัสบดี ที่
17 พฤษภาคม 2561

สำหรับ “เดือนรอมฎอน” นั้น เป็นเดือนที่ทรงความประเสริฐเหนือเดือนอื่นๆ ตรงที่ศาสนกิจสำคัญ ได้แก่ การถือศีลอดถูกกำหนดให้มุสลิมที่บรรลุศาสนภาวะแล้วต้องปฏิบัติกันในเดือนนี้ อีกทั้งเป็นเดือนที่องค์อัลลอฮ์ พระผู้เป็นเจ้าทรงประทานอัลกุรอานมาเพื่อเป็นแนวทางแก่มวลมนุษยชาติอีกด้วย

ความประเสริฐตรงนี้จึงทำให้รอมฎอนเป็นช่วงเวลาที่มุสลิมทุกคนพึงใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อความสำเร็จทั้งในภพนี้และปรภพ โดยไม่ปล่อยให้เวลาอันมีค่าเหล่านี้ล่วงผ่านไปโดยเด็ดขาด การไตร่ตรองและการปฏิบัติอันจะนำการเปลี่ยนแปลงที่ดีมาสู่ตนเอง

ขอขอบคุณที่มา:www.sanook.com


โพสต์โดยสมาชิก : Wizz


indiglow

menu FIND US ON FACEBOOK arrow


menu ข่าวล่าสุด arrow