menu ประกาศจาก.... กรมสุขภาพจิต รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ( บัดนี้ - 15 มิถุนายน 2561 )
date 16 พ.ค. 61 12:05    หมวด: งานและประกาศ
facebook twitter google plus


ประกาศจาก.... กรมสุขภาพจิต รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ  ( บัดนี้ - 15 มิถุนายน 2561 )

ประกาศรับสมัคร

16พฤษภาคม2561

รายละเอียด

กรมสุขภาพจิตประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่ง:เจ้าพนักงานธุรการ
อัตราเงินเดือน:7,590บาท
ประเภท:
จำนวนตำแหน่งว่าง:1ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา:ปวส.
รายละเอียดวุฒิ:
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ:ตามเอกสาร
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ):ตามเอกสาร

เปิดรับสมัคร:วันจันทร์ที่21พฤษภาคมพ.ศ.2561ถึงวันศุกร์ที่15มิถุนายนพ.ศ.2561

รายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.jobthaiweb.com/attachgov/?doc=25227


ขอบคุณข้อมูลจาก:jobthaiweb.comโพสต์โดยสมาชิก : monnyboy