Social :รุ่นพี่ ม.ราม ใจดี ...แจกหนังสือดีรุ่นน้อง

03 พ.ค. 59 10:58
รุ่นพี่ ม.ราม ใจดี ...แจกหนังสือดีรุ่นน้อง

รุ่นพี่ ม.ราม ใจดี ...แจกหนังสือดีรุ่นน้อง

.ช่วยผมด้วย........ผมชื่อนายยรรยง ศรีตะวัน เป็นนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง  


สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จ.สุโขทัย ผมทำโครงการ "หนังสือเพื่อน้อง" ให้นักศึกษาได้ยืมหนังสืออ่าน โดยเป็นหนังสือติวที่ได้รับบริจาค จากรุ่นพี่ที่สอบผ่านในบางกระบวนวิชา ซึ่งช่วยให้รุ่นน้องได้มีหนังสืออ่านประหยัดเวลาหาหนังสืออ่าน ประหยัดเงินที่ต้องจ่ายในการซื้อหนังสือติวมาอ่าน ผมทำกิจกรรมนี้มาเป็นปีที่หกตั้งแต่ยังเป็นนักศึกษาคณะนิติศาสตร์โดยใช้ใต้ถุนอาคารที่มหาวิทยาลัยดำเนินกิจกรรม นักศีกษาสามารถยืมไปอ่านได้ถึงหนึ่งภาคการเรียนโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ  ผมก็ได้แค่ความสุข ที่ได้ช่วยเหลือน้องๆระดับหนึ่ง..............แต่วันนี้ผมถูกรองอธิการบดีไล่ (ต้องใช้คำนี้จริงๆครับ) ไม่ให้ทำกิจกรรมดังกล่าว ท่านบอกว่า "ที่นี้เป็นที่ของฉัน ฉันไม่ให้ทำ"  ผมพยายามบอกว่า "ที่นี้เป็นมหาวิทยาลัยของผม ผมขอทำกิจกรรมเพื่อรุนน้อง"  ไม่สำเร็จครับท่านให้เก็บหนังสือให้หมดแล้วให้ไปทำนอก


มหาวิทยาลัย  ผู้ปกครอง นศ.สองท่าน พยายามบอกถึงประโยชน์ที่ลูกเขาได้รับ แต่ท่าน ไม่ฟังครับ...........ใครพอจะช่วยผมช่วยน้อง นศ.ที่ห่างไกล กทม.ได้บ้างครับช่วยแชร์ให้ถึงท่านอธิการที่ กทม.................................ช่วยผมด้วยครับ   ผมชื่อยรรยง  ศรีตะวัน
เป็น นักศึกษา ม.รามคำแหงที่สุโขทัยครับ

โพสต์โดย : sitbn