Social :

พยักหน้าเข้าใจ ไม่รู้ว่าใจเข้าใจด้วยไหม

03 ก.ค. 59 07:24
พยักหน้าเข้าใจ ไม่รู้ว่าใจเข้าใจด้วยไหม

พยักหน้าเข้าใจ ไม่รู้ว่าใจเข้าใจด้วยไหม

พยักหน้าเข้าใจ ไม่รู้ว่าใจเข้าใจด้วยไหม

สำหรับผู้ที่ทำงานในฐานะเจ้านายของลูกน้อง หรือหัวหน้างานที่ต้องดูแลคนในแผนกต้องเคยเจอพนักงานรุ่นน้องที่เมื่อมอบหมายงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็จะพยักหน้าหงึกหงักกัน แต่พองานออกมาแล้วไม่เหมือนกับที่สั่ง หรือทำแต่ไม่ครบขั้นตอน ความหัวเสียก็ต้องเกิดขึ้นกับคนที่สั่งงาน แต่ก่อนที่คุณจะเอ็ดตะโรใส่ผู้ที่อยู่ใต้บังคับบัญชา คุณอาจจะตรวจสอบ

1.      ทบทวนการสั่งงานของตนเองดูก่อนว่าเราเป็นสาเหตุที่ทำให้ลูกน้องได้รับทราบข้อมูลคลาดเคลื่อนไปจากที่เราต้องการหรือไม่ เพราะหากกลายเป็นว่าเราสั่งงานผิดเอง ความเคารพที่ลูกน้องมีให้เราคงกลายเป็นอย่างอื่นได้

2.

     สอบถามให้เห็นถึงเหตุผลจากลูกน้องก่อนว่าเหตุผลอะไรทำไมสิ่งที่เราสั่งไปเค้าถึงแปลไปได้อีกอย่าง เพราะเราทุกคนมีพื้นฐานที่แตกต่างกัน การทำความเข้าใจในบางสิ่งจึงไม่สามารถจะแปลงให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงกันได้ แต่หากเป็นความเข้าใจคลาดเคลื่อนจากผลของความไม่เข้าใจขั้นตอนการทำงานที่ผู้ที่อยู่ใต้บังคับบัญชาจำเป็นจะต้องมีทักษะเหล่านั้นอยู่แล้ว ก็ขอให้คุณใช้ดุลยพินิจกันดู

3.      มองความเป็นไปได้ของความผิดพลาดที่เกิดขึ้นว่าเป็นความผิดพลาดที่เกิดจากสิ่งที่ควบคุมไม่ได้หรือไม่ เช่น เป็นงานที่มีความเร่งด่วนในการทำงาน หรืองานที่สั่งให้หลายคนรับผิดชอบ เกิดความไม่สามัคคีกันระหว่างกลุ่มคนที่รับผิดชอบ

เมื่อทราบเหตุผลที่แน่ชัดแล้ว การไตร่ตรองเพื่อที่จะลงโทษสิ่งที่เกิดขึ้นก็ทำได้ง่ายขึ้น และจะเกิดจากการใช้เหตุผลเป็นหลักที่ทุกคนยอมรับฟัง

โพสต์โดย : อาจารย์ตาใส