menu ประกาศจาก.... มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานธุรการ (หน่วยเวชระเบียน โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตเเพทยศาสตร์) ( บัดนี้ - 26 มิถุนายน 2561 )
date 12 มิ.ย. 61 06:06    หมวด: งานและประกาศ
facebook twitter google plus


ประกาศจาก.... มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานธุรการ (หน่วยเวชระเบียน โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตเเพทยศาสตร์)  ( บัดนี้ - 26 มิถุนายน 2561 )

ประกาศรับสมัคร

11มิถุนายน2561

รายละเอียด

มหาวิทยาลัยมหิดลมีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้

ตำแหน่ง:พนักงานธุรการ(หน่วยเวชระเบียนโรงพยาบาลทันตกรรมคณะทันตเเพทยศาสตร์)
อัตราเงินเดือน:11,500ค่าครองชีพชั่วครว785บาทบาท
ประเภท:
จำนวนตำแหน่งว่าง:2ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา:ปวส.
รายละเอียดวุฒิ:1.คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) 

2.ไม่จำกัดเพศ(หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารเเล้ว) 

3.มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์MicrosoftOffice
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ:1.ค้นหาจัดเตรียมเวชระเบียนตรวจสอบรายการคืนและบันทึกส่งเวชระเบียนทั้งในระบบคอมพิวเตอร์และในสมุดรับแฟ้มให้กับทั้งคลินิกหน่วยงานและนักศึกษาทันตแพทย์ 

2.ตรวจสอบจัดเรียงแฟ้มเวชระเบียตามเลขที่บัตรคัดแยกตามปีรวมถึงการดูแลซ่อมบำรุงความเรียบร้อยของแฟ้มเวชระเบียนก่อนจัดเก็บเข้าตู้เก็บและก่อนทำลาย 

3.บันทึกข้อมูลสถิติที่เกี่ยวข้องกับเวชระเบียนผู้ป่วย 

4.ภาระงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบมหาย

ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ):สอบคอมพิวเตอร์,สอบสัมภาษณ์

เปิดรับสมัคร:วันพุธที่6มิถุนายนพ.ศ.2561ถึงวันอังคารที่26มิถุนายนพ.ศ.2561

รายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.jobthaiweb.com/attachgov/?doc=25377ขอบคุณข้อมูลจาก:jobthaiweb.comโพสต์โดยสมาชิก : monnyboy