menu ประกาศจาก....วิทยาลัยกาญจนาภิเษก ช่างทองหลวง รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู) ( 21 มิถุนายน - 27 มิถุนายน 2561 )
date 13 มิ.ย. 61 06:06    หมวด: งานและประกาศ
facebook twitter google plus


ประกาศจาก....วิทยาลัยกาญจนาภิเษก ช่างทองหลวง รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู)  ( 21 มิถุนายน - 27 มิถุนายน 2561 )

ประกาศรับสมัคร

12มิถุนายน2561

รายละเอียด

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่ง:พนักงานบริหารทั่วไป(ครู)วิทยาลัยกาญจนาภิเษกช่างทองหลวง
อัตราเงินเดือน:18000บาท
ประเภท:บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง:1ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา:
ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:รายละเอียดตามเอกสารต้นฉบับฯ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ:รายละเอียดตามเอกสารต้นฉบับฯ
วิธีการเลือกสรร:ตามเอกสารความรู้ความสามารถ

เปิดรับสมัคร:วันพฤหัสบดีที่21มิถุนายนพ.ศ.2561ถึงวันพุธที่27มิถุนายนพ.ศ.2561

รายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.jobthaiweb.com/attachgov/?doc=25384


ขอบคุณข้อมูลจาก:jobthaiweb.comโพสต์โดยสมาชิก : monnyboy