Social :กระตุ้นเศรษฐกิจ! นายกฯคุยบาห์เรนชวนลงทุนโครงการอีอีซี

06 ก.ค. 61 07:07
กระตุ้นเศรษฐกิจ! นายกฯคุยบาห์เรนชวนลงทุนโครงการอีอีซี

กระตุ้นเศรษฐกิจ! นายกฯคุยบาห์เรนชวนลงทุนโครงการอีอีซี
กระตุ้นเศรษฐกิจ! นายกฯคุยบาห์เรนชวนลงทุนโครงการอีอีซี

พล.ท.วีรชน สุคนธปฏิภาค รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ให้การต้อนรับ นายอะห์มัด อับดุลเลาะฮ์ อัลฮาญะรี (His Excellency Mr. Ahmed Abdulla Al-Hajeri) เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรบาห์เรนประจําประเทศไทย ที่เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรีในโอกาสเข้ารับหน้าที่โดยนายกรัฐมนตรี หวังว่า เอกอัครราชทูตฯจะเป็นกำลังสำคัญช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยและบาห์เรน ผู้นําของทั้งสองประเทศต่างมีทัศนคติที่ดีต่อกันและเยี่ยมเยือนกันตลอดมา พร้อมขอบคุณบาห์เรนที่ได้ให้ความสนับสนุนไทยในเวทีระหว่างประเทศด้วยดีเสมอมา ทั้งในกรอบ OIC และอื่นๆ

ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องว่า ไทยและบาห์เรนมีความตกลงและความร่วมมือหลากหลายสาขา โดยเฉพาะด้านสาธารณสุข ความมั่นคงทางอาหาร การค้าและการลงทุน และความมั่นคงทางพลังงาน ไทยและบาห์เรนจึงจําเป็นต้องทํางานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อให้เกิดผลที่เป็นรูปธรรม ซึ่งไทยให้ความสำคัญกับการส่งเสริมความร่วมมือด้านสาธารณสุข และเห็นว่าทั้งสองฝ่ายควรเร่งรัดการดําเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุข โดยเฉพาะด้านการส่งแพทย์ไทยเข้าร่วมโครงการ Visiting Doctor
Programme ของบาห์เรน โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรียังได้กล่าวถึงโอกาสการลงทุนในประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ซึ่งจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการมูลค่าการค้าการลงทุนระหว่างกัน

ไทยและบาห์เรนเห็นพ้องทั้งสองในการหาแนวทางกระชับความร่วมมือในสาขาที่มีศักยภาพ เช่น สาขาการก่อสร้าง สาขาการตกแต่งภายใน สาขาการท่องเที่ยว สินค้าทางการเกษตร และสินค้าฮาลาล รวมทั้งยินดีที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดําเนินการเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้าการลงทุน นอกจากนี้ ไทยเห็นว่า ทั้งสองฝ่ายจะสามารถเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงทางพลังงาน โดยเฉพาะในด้านพลังงานทดแทน ซึ่งในปัจจุบัน มีผู้ประกอบการไทยแสดงความสนใจเข้าไปลงทุนในด้านนี้

ด้านเอกอัคราชทูตฯกล่าวว่า ไทยถือเป็นมิตรประเทศที่สำคัญและใกล้ชิดกับบาห์เรนมากที่สุดประเทศหนึ่งในภูมิภาคอาเซียน บาห์เรนให้ความสําคัญกับการดําเนินความสัมพันธ์กับประเทศไทยในทุกระดับ และประสงค์ให้ไทยเป็นประตูสู่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทั้งทางด้านการค้าและการส่งเสริมความสัมพันธ์ทางการเมืองกับประเทศสมาชิกอาเซียนอื่น ๆ โดยเอกอัครราชทูตฯ ยินดีและพร้อมปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ เพื่อกระชับความสัมพันธ์และมิตรภาพที่มีมาอย่างยาวนานระหว่างสองประเทศ


ขอบคุณข้อมูลจาก:innnews

โพสต์โดย : monnyboy