Social :ต้องตรวจสอบ! สนช.ตั้งกมธ.17คนสอบประวัติ”สมศักดิ์”

06 ก.ค. 61 07:07
ต้องตรวจสอบ! สนช.ตั้งกมธ.17คนสอบประวัติ”สมศักดิ์”

ต้องตรวจสอบ! สนช.ตั้งกมธ.17คนสอบประวัติ”สมศักดิ์”

ต้องตรวจสอบ! สนช.ตั้งกมธ.17คนสอบประวัติ”สมศักดิ์”

ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ที่มีนายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธาน สนช. ทำหน้าที่ประธานการประชุม ได้เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมาธิการสามัญตรวจสอบประวัติ ความประพฤติและพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดินจำนวน
17 คน เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติฯ ของนายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดหลายจังหวัด ซึ่งได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดิน ตามที่คณะกรรมการสรรหาฯ เสนอ โดยคณะกรรมาธิการฯชุดดังกล่าวจะทำหน้าที่
ตรวจสอบภายใน 45 วัน นับแต่วันที่สภาฯ แต่งตั้ง ก่อนส่งให้ สนช.ลงมติว่าจะเห็นชอบหรือไม่ต่อไป


ขอบคุณข้อมูลจาก:innnews

โพสต์โดย : monnyboy