Social :

ประกาศจาก.... กรมการค้าภายใน รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการชั่งตวงวัดปฏิบัติการ ( บัดนี้ - 29 สิงหาคม 2561 )

06 ส.ค. 61 12:08
ประกาศจาก.... กรมการค้าภายใน รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการชั่งตวงวัดปฏิบัติการ ( บัดนี้ - 29 สิงหาคม 2561 )

ประกาศจาก.... กรมการค้าภายใน รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการชั่งตวงวัดปฏิบัติการ ( บัดนี้ - 29 สิงหาคม 2561 )

ประกาศรับสมัคร

1 สิงหาคม 2561

รายละเอียด

กรมการค้าภายใน รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการชั่งตวงวัดปฏิบัติการ   

563 ถ.นนทบุรี ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
เอกสารต้นฉบับ : ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน
ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการชั่งตวงวัดปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 15,000ตามเอกสาร16,500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
หรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานชั่งตวงวัด ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ทดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง โดยวิธีสอบข้อเขียนเกี่ยวกับ 
1.ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของกรมการค้าภายใน 
2.ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายชั่งตวงวัด และบริหารงานชั่งตวงวัดของกรมการค้าภายใน 
3.ความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์ 
ทักษะ/สมรรถนะ : ตามเอกสาร
เงื่อนไข : ไม่รับโอน

เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ถึง วันพุธที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.jobthaiweb.com/attachgov/?doc=25657


ขอบคุณข้อมูลจาก:jobthaiweb.com

โพสต์โดย : monnyboy