Social :

ประกาศจาก.... สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครงาน ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ(สสจ.กระบี่) ( บัดนี้ - 15 สิงหาคม 2561 )

09 ส.ค. 61 07:08
ประกาศจาก.... สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครงาน ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ(สสจ.กระบี่) ( บัดนี้ - 15 สิงหาคม 2561 )

ประกาศจาก.... สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครงาน ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ(สสจ.กระบี่) ( บัดนี้ - 15 สิงหาคม 2561 )

ประกาศรับสมัคร

8 สิงหาคม 2561

รายละเอียด

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่ง : นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ(สสจ.กระบี่)
อัตราเงินเดือน : 15,000-16,500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทางรังสีเทคนิค และได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิค 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านวิชาชีพรังสีการแพทย์ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : คณะกรรมการฯ ดำเนินการคัดเลือกโดยวิธีการสัมภาษณ์ 
(คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
ทักษะ/สมรรถนะ : ตามเอกสาร

เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ถึง วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.jobthaiweb.com/attachgov/?doc=25695ขอบคุณข้อมูลจาก:.jobthaiweb.com

โพสต์โดย : monnyboy