Social :

ประกาศจาก.... สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ( 15 สิงหาคม - 21 สิงหาคม 2561 )

09 ส.ค. 61 07:08
ประกาศจาก.... สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ( 15 สิงหาคม - 21 สิงหาคม 2561 )

ประกาศจาก.... สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ( 15 สิงหาคม - 21 สิงหาคม 2561 )

ประกาศรับสมัคร

8 สิงหาคม 2561

รายละเอียด

กรมควบคุมโรค ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี)
อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
(ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : รายละเอียดตามเอกสารแนบ
วิธีการเลือกสรร : ตามเอกสาร ความรู้ความสามารถ
รายละเอียดตามเอกสารแนบ
วิธีการประเมิน : รายละเอียดตามเอกสารแนบ

เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ถึง วันอังคารที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.jobthaiweb.com/attachgov/?doc=25693


ขอบคุณข้อมูลจาก:.jobthaiweb.com

โพสต์โดย : monnyboy