menu ด่วน! คำสั่งม.44 ประกาศ คลายล็อก พรรคการเมือง สามารถเคลื่อนไหวได้แล้ว
date 14 ก.ย. 61 16:09    หมวด: ข่าวเด่น
facebook twitter google plus


ด่วน! คำสั่งม.44 ประกาศ คลายล็อก พรรคการเมือง สามารถเคลื่อนไหวได้แล้ว

ด่วน!คำสั่งม.44ประกาศคลายล็อกพรรคการเมืองสามารถเคลื่อนไหวได้แล้ว


 วันที่14ก.ย.เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่คำสั่งหัวหน้าคสช.ที่13/2561เรื่องการดำเนินการตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง(เพิ่มเติม)โดยระบุเพื่อให้สถานการณ์บ้านเมืองมีความสงบเรียบร้อยดำนินการต่อไปในห้วงเวลาการปฏิรูปประเทศตามแผนการปฏิรูปประเทมศจึงจำเป็นต้องให้ประกาศคสช.หรือคำสั่งหัวหน้าคสช.ที่เกี่ยวกับการดำเนินการของพรรคยังมีผลใช้บังคับต่อไป

แต่เพื่อให้การจัดเลือกตั้งทั่วไปครั้งแรกเป็นไปตามเวลาที่กำหนดไว้ในมาตรา268ของรัฐธรรมนูญและเพื่อให้พรรคที่จัดตั้งขึ้นใหม่และพรรคเก่าสามารถเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นจึงควรผ่อนคลายการดำเนินกิจกรรมทางการเมืองที่จำเป็นบางกรณีซึ่งพรรคต้องดำเนินการก่อนเลือกตั้งโดยให้ดำเนินการได้ในช่วงเวลา90วันนับแต่มีการประกาศพ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.ในราชกิจจานุเบกษา

ซึ่งเป็นระยะเวลาเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนที่พ.ร.ป.ดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้อาศัยอำนาจตามความในมาตรา265ของรัฐธรรมนูญประกอบกับมาตรา
44ของรัฐธรรมนูญ(ฉบับชั่วคราว)พ.ศ.2557หัวหน้าคสช.จึงมีคำสั่งให้พรรคดำเนินการทั้งจัดทำนโยบายประชุมใหญ่เลือกหัวหน้ากก.บห.และหาสมาชิกพรรคภายใน90วันก่อนกฎหมายเลือกตั้งมีผลบังคับใช้
cr/khaosodโพสต์โดยสมาชิก : Ao