menu ด่วน! คำสั่งม.44 ประกาศ คลายล็อก พรรคการเมือง สามารถเคลื่อนไหวได้แล้ว
date 14 ก.ย. 61 16:09    หมวด: ข่าวเด่น
facebook twitter google plus


ด่วน! คำสั่งม.44 ประกาศ คลายล็อก พรรคการเมือง สามารถเคลื่อนไหวได้แล้ว

ด่วน! คำสั่งม.44 ประกาศ คลายล็อก พรรคการเมือง สามารถเคลื่อนไหวได้แล้ว


 วันที่ 14 ก.ย. เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ คำสั่งหัวหน้าคสช.ที่ 13/2561 เรื่องการดำเนินการตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง (เพิ่มเติม) โดยระบุเพื่อให้สถานการณ์บ้านเมืองมีความสงบเรียบร้อย ดำนินการต่อไปในห้วงเวลาการปฏิรูปประเทศตามแผนการปฏิรูปประเทมศ จึงจำเป็นต้องให้ประกาศคสช.หรือคำสั่งหัวหน้าคสช. ที่เกี่ยวกับการดำเนินการของพรรคยังมีผลใช้บังคับต่อไป

แต่เพื่อให้การจัดเลือกตั้งทั่วไปครั้งแรกเป็นไปตามเวลาที่กำหนดไว้ในมาตรา 268 ของรัฐธรรมนูญ และเพื่อให้พรรคที่จัดตั้งขึ้นใหม่และพรรคเก่า สามารถเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งที่จะมีขึ้น จึงควรผ่อนคลายการดำเนินกิจกรรมทางการเมืองที่จำเป็นบางกรณี ซึ่งพรรคต้องดำเนินการก่อนเลือกตั้ง โดยให้ดำเนินการได้ในช่วงเวลา 90 วันนับแต่มีการประกาศพ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.ในราชกิจจานุเบกษา

ซึ่งเป็นระยะเวลาเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนที่พ.ร.ป.ดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 265 ของรัฐธรรมนูญ ประกอบกับมาตรา
44 ของรัฐธรรมนูญ (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557 หัวหน้าคสช.จึงมีคำสั่งให้พรรคดำเนินการทั้งจัดทำนโยบาย ประชุมใหญ่เลือกหัวหน้า กก.บห.และหาสมาชิกพรรคภายใน 90 วันก่อนกฎหมายเลือกตั้งมีผลบังคับใช้
cr/khaosod


โพสต์โดยสมาชิก : Ao
menu FIND US ON FACEBOOK arrow


menu ข่าวล่าสุด arrow