Social :

คนลัก กับ คนรอ มันต่างกันนะรู้ใหม #พ่อแม่ยังรอคอยลูกกลับมาตลอดไป...

25 ธ.ค. 58 10:05
คนลัก กับ คนรอ มันต่างกันนะรู้ใหม #พ่อแม่ยังรอคอยลูกกลับมาตลอดไป...

คนลัก กับ คนรอ มันต่างกันนะรู้ใหม #พ่อแม่ยังรอคอยลูกกลับมาตลอดไป...


อยากให้สังคมช่วยกันทำเรื่องนี้ให้เป็นเรื่องที่สำคัญกว่านี้

สงสารคนเป็นพ่อแม่ ที่ต้องเจอเหตุการณ์แบบนี้ 

โพสต์โดย : topic