menu ประกาศจาก...สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานสนับสนุนการลงทุน (หน่วยที่ 3) ( 16 ตุลาคม - 22 ตุลาคม 2561 )
date 10 ต.ค. 61 07:10    หมวด: งานและประกาศ
facebook twitter google plus


ประกาศจาก...สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานสนับสนุนการลงทุน (หน่วยที่ 3)  ( 16 ตุลาคม - 22 ตุลาคม 2561 )

ประกาศรับสมัคร

9ตุลาคม2561

รายละเอียด

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน(BOI)ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่ง:พนักงานสนับสนุนการลงทุน(หน่วยที่3)
อัตราเงินเดือน:13,800บาท
ประเภท:บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง:1ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา:ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:หน่วยที่3 
พนักงานราชการทั่วไปกลุ่มงานบริการ 
ตำแหน่งพนักงานสนับสนุนการลงทุนจำนวน1อัตรา 
(1)มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งโดยได้รับวุฒิปวส. 
หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาดังนี้ 
1)สาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง 
2)สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง 
3)สาขาวิชาเทคนิคการผลิต 
(2)มีมนุษยสัมพันธ์และใจรักในการให้บริการ 
(3)มีทัศนคติในการทำงานที่ดีมีความสามารถในการประสานงานและสามารถทำงานเป็นทีมได้ 
(4)มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 
(5)มีระเบียบวินัยและสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบราชการได้ 
(6)มีความกระตือรือร้นและพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ:ปฏิบัติงานด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้านดังนี้ 
1.งานซ่อมแซม/บำรุงรักษาระบบสาธารณูปโภค 
2.งานบันทึกตรวจสอบตรวจเช็คระบบไฟฟ้าประปาอุปกรณ์สาธารณูปโภคและงานระบบดับเพลิงภายในอาคาร 
3.งานประสานและอำนวยความสะดวกให้เจ้าหน้าที่ทั้งภายในและภายนอก 
4.งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย 
วิธีการเลือกสรร:ตามเอกสารความรู้ความสามารถ
รายละเอียดตามเอกสารแนบ
วิธีการประเมิน:รายละเอียดตามเอกสารแนบ

เปิดรับสมัคร:วันอังคารที่16ตุลาคมพ.ศ.2561ถึงวันจันทร์ที่22ตุลาคมพ.ศ.2561

รายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.jobthaiweb.com/attachgov/?doc=26011


ขอบคุณข้อมูลจาก:.jobthaiweb.com/
โพสต์โดยสมาชิก : monnyboy