menu ประกาศจาก...สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานสนับสนุนการลงทุน (หน่วยที่ 3) ( 16 ตุลาคม - 22 ตุลาคม 2561 )
date 10 ต.ค. 61 07:10    หมวด: งานและประกาศ
facebook twitter google plus


ประกาศจาก...สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานสนับสนุนการลงทุน (หน่วยที่ 3)  ( 16 ตุลาคม - 22 ตุลาคม 2561 )
indiglow

ประกาศรับสมัคร

9 ตุลาคม 2561

รายละเอียด

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่ง : พนักงานสนับสนุนการลงทุน (หน่วยที่ 3)
อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : หน่วยที่ 3 
พนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานบริการ 
ตำแหน่งพนักงานสนับสนุนการลงทุน จำนวน 1 อัตรา 
(1) มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง โดยได้รับวุฒิ ปวส. 
หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา ดังนี้ 
1) สาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง 
2) สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง 
3) สาขาวิชาเทคนิคการผลิต 
(2) มีมนุษยสัมพันธ์และใจรักในการให้บริการ 
(3) มีทัศนคติในการทำงานที่ดี มีความสามารถในการประสานงานและสามารถทำงานเป็นทีมได้ 
(4) มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 
(5) มีระเบียบวินัยและสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบราชการได้ 
(6) มีความกระตือรือร้น และพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานด้านใดด้านหนึ่ง หรือหลายด้าน ดังนี้ 
1. งานซ่อมแซม/บำรุงรักษาระบบสาธารณูปโภค 
2. งานบันทึก ตรวจสอบตรวจเช็คระบบไฟฟ้า ประปา อุปกรณ์สาธารณูปโภค และงานระบบดับเพลิงภายในอาคาร 
3. งานประสานและอำนวยความสะดวกให้เจ้าหน้าที่ทั้งภายในและภายนอก 
4. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
วิธีการเลือกสรร : ตามเอกสาร ความรู้ความสามารถ
รายละเอียดตามเอกสารแนบ
วิธีการประเมิน : รายละเอียดตามเอกสารแนบ

เปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึง วันจันทร์ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.jobthaiweb.com/attachgov/?doc=26011


ขอบคุณข้อมูลจาก:.jobthaiweb.com/โพสต์โดยสมาชิก : monnyboy


indiglow
menu FIND US ON FACEBOOK arrow


menu ข่าวล่าสุด arrow