menu ประกาศจาก...กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ จำนวน 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม - 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
date 11 ต.ค. 61 07:10    หมวด: งานและประกาศ
facebook twitter google plus


ประกาศจาก...กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ จำนวน 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม - 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการจำนวน10อัตราตั้งแต่วันที่19ตุลาคม-9พฤศจิกายนพ.ศ.2561

ตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ(ด้านการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ)

เงินเดือน17,500-19,250บาท

จำนวน10อัตรา

วุฒิ


สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สาขาวิชาบริหารธุรกิจสาขาวิชาการบัญชีสาขาวิชารัฐศาสตร์

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์หรือบริหารรัฐกิจสาขาวิชาภาษาวรรณคดีสาขาวิชาศึกษาศาสตร์หรือสาขาวิชาการจัดการ

ปฏิบัติงานด้านวิชาการเกี่ยวกับการพาณิชย์ศึกษารวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจการค้าการลงทุนและการตลาดนโยบายมาตรการข้อตกลงทางการค้าทั้งภายในและระหว่างประเทศและข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ประกอบการกำหนดนโยบายมาตรการกฎระเบียบข้อตกลงทางการค้าการเจรจาการค้าการปกป้องผลประโยชน์และการแก้ไขปัญหาอุปสรรคทางการค้ารวมทั้งการประสานงานการประชุมการประชุมระหว่างประเทศและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมายหรือเกี่ยวข้อง


*****************************************************

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่


ขอบคุณข้อมูลจาก:.perdsorbtoday.comโพสต์โดยสมาชิก : monnyboy