menu พระครูหวั่น เก็บเงินค่าขึ้นทะเบียนหมา แมว ทำคนยิ่งแห่ปล่อยทิ้งวัด!
date 11 ต.ค. 61 13:10    หมวด: ข่าวเด่น
facebook twitter google plus


พระครูหวั่น เก็บเงินค่าขึ้นทะเบียนหมา แมว ทำคนยิ่งแห่ปล่อยทิ้งวัด!

พระครูหวั่นเก็บเงินค่าขึ้นทะเบียนหมาแมวทำคนยิ่งแห่ปล่อยทิ้งวัด!


เมื่อวันที่11ต.ค.พระครูปลัดกวีวัฒน์(ธีรวิทย์ฉันทวิชโช)ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาสวิหารในฐานะรองเลขาธิการศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าตามที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างพ.ร.บ.ป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์(ฉบับที่…)พ.ศ….โดยกำหนดให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องดำเนินการต่างระเบียบปฏิบัติป้องกันการทอดทิ้งสัตว์โดยต้องนำสัตว์ไปขึ้นทะเบียนฉบับละ50บาทค่าสมุดประจำตัวสัตว์100บาทค่าเครื่องหมายตัวละ300บาทหากเจ้าของไม่ดำเนินการเจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจเทียบปรับไม่เกิน25,000บาทนั้น


พระครูปลัดกวีวัฒน์กล่าวว่าเมื่อมีมติครม.ดังกล่าวออกมาขณะนี้เกรงว่าหากหน่วยงานรัฐไม่ทำความเข้าใจต่อประชาชนหรือหาทางออกให้แก่ประชาชนเนื่องจากค่าขึ้นทะเบียนสุนัข
แมวอยู่ที่ตัวละ450บาทหากบ้านไหนเก็บแมวสุนัขมาเลี้ยงไว้เป็นจำนวนมากจะจ่ายค่าขึ้นทะเบียนไหวหรือไม่เกรงว่าจะทำให้คนที่ไม่ไหวต่อค่าใช้จ่ายนี้นำสุนัขและแมวมาปล่อยวัดมากขึ้น

พระครปลัดกวีวัฒน์กล่าวต่อว่าขอให้รัฐหาช่องทางที่เหมาะสมให้แก่วัดหรือสถานรับเลี้ยงที่มีสุนัขและแมวจรจัดที่คนนำมาปล่อยไว้ด้วยเนื่องจากบางวัดและสถานรับเลี้ยงสุนัขและแมวจรจัดในขณะนี้มีสุนัขและแมวที่คนนำมาปล่อยไว้เป็นจำนวนมากรวมทั้งขอให้เร่งประชาสัมพันธ์และทำความเข้าใจมิเช่นนั้นเจ้าอาวาสหลายวัดอาจจะมีความผิดแบบไม่รู้ตัวได้

“การออกมาเสนอแนะครั้งนี้ถือว่าจะได้ช่วยเตือนและหาทางออกกันก่อนที่จะมีหมายเรียกไปรับทราบข้อกล่าวหาหรือค่าปรับมาสู่วัดหรือประชาชนที่อุปการะสัตว์เลี้ยงจรจัดอยู่เป็นจำนวนมากซึ่งไม่อยากให้เหมือนตอนไม่ติดป้ายห้ามสูบบุหรี่ในวัดที่เจ้าอาวาสถูกหมายเรียกขึ้นโรงพักเป็นจำนวนมาก”พระครูปลัดกวีวัฒน์
cr:khaosod
โพสต์โดยสมาชิก : Ao