Social :

ผลจาก กม. ขึ้นทะเบียน ‘หมา-แมว’ “รัฐบาล” จะได้เงินเข้ากระเป๋าเท่าไหร่??

11 ต.ค. 61 14:10
ผลจาก กม. ขึ้นทะเบียน ‘หมา-แมว’ “รัฐบาล” จะได้เงินเข้ากระเป๋าเท่าไหร่??

ผลจาก กม. ขึ้นทะเบียน ‘หมา-แมว’ “รัฐบาล” จะได้เงินเข้ากระเป๋าเท่าไหร่??

 
 
วันที่ 11 ต.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากเมื่อวันที่ 10 ต.ค. คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบ ร่างพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. เพื่อป้องกันปัญหาการทอดทิ้งสัตว์ในที่สาธารณะ และเป็นการป้องกันการทารุณกรรม และการจัดสวัสดิภาพสัตว์

จึงควรดำเนินการให้มีการควบคุมทางทะเบียน และเพิ่มความรับผิดชอบของเจ้าของสัตว์ รวมทั้งเพิ่มบทบาทหน้าที่ และอำนาจของราชการส่วนท้องถิ่น ในการดำเนินการออกข้อบัญญัติท้องถิ่นในการขึ้นทะเบียนสัตว์ต้องนำไปขึ้นทะเบียน โดยมีค่าใช้จ่ายดังนี้คือ ค่าคำร้องขอขึ้นทะเบียนฉบับละ 50 บาท ค่าสมุดประจำตัวสัตว์ 100 บาท ค่าเครื่องหมายประจำตัวสัตว์ ตัวละ 300 บาท หากเจ้าของไม่ดำเนินการตามกฎหมาย รวมเบ็ดเสร็จ 450 บาท เมื่อกฎหมายมีผลบังคับใช้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นของรัฐ มีอำนาจเปรียบเทียบปรับไม่เกิน 25,000 บาท และรายได้จากการเปรียบเทียบปรับจะเป็นรายได้ของท้องถิ่น

ล่าสุดจากรายงานของกรมปศุสัตว์ ซึ่งเผยแพร่ข้อมูลเรื่องพิษสุนัขบ้า โดยมีผลสำรวจจำนวนสุนัข และแมว ของปี 2561 พบว่า กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ขึ้นทะเบียนสุนัข และแมว แล้ว 7.3 ล้านตัว โดยยอดที่สํารวจสุนัข แมวในปีที่ผ่านมามี ประมาณ 10 ล้านตัว


ทั้งนี้ ข้อมูลการสำรวจ ปี 2559 จากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด 77 จังหวัด พบว่า ประเทศไทยมีสุนัขและแมว จำนวน 10,395,961 ตัว โดยเป็นสุนัข จำนวน 7,380,810 ตัว และแมว จำนวน 3,015,151 ตัว ในจำนวนนี้ไม่มีเจ้าของ 1,232,588 ตัว (สุนัข 785,446 ตัว และแมว จำนวน 474,142 ตัว)

โดยหลังจากมติครม. เห็นชอบ ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวก็เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ ทั้งฝ่ายที่เห็นด้วย และฝ่ายที่ไม่เห็นด้วย ซึ่งบางส่วนเห็นว่าค่าขึ้นทะเบียน 450 บาท เป็นจำนวนที่มากเกินไป บางส่วนก็โต้ว่า เป็นการพยายามหารายได้เข้ารัฐ เพราะเมื่อคำนวณจำนวนประชากรทั้งสุนัข และแมวล่าสุด (ที่มีเจ้าของ) ก็มีประมาณ 10 ล้านตัว คือ 10 ล้าน X 450 =  4,500,000,000 บาท หรือ 4.5 พันล้านบาท ซึ่งถือว่า เป็นจำนวนเงินที่เยอะพอสมควร หากมีคนที่ต้องเสียค่าปรับอีก 25,000 บาท ตัวเลขก็จะยิ่งเพิ่มสูงขึ้นแน่นอน


ขอบคุณ กรมปศุสัตว์

โพสต์โดย : Ao