menu ประกาศจาก...กรุงเทพมหานคร (กทม.) เปิดรับสมัครสอบเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานคร จำนวน 477 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 19 พฤศจิกายน 2561
date 08 พ.ย. 61 12:11    หมวด: งานและประกาศ
facebook twitter google plus


ประกาศจาก...กรุงเทพมหานคร (กทม.) เปิดรับสมัครสอบเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานคร จำนวน 477 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 19 พฤศจิกายน 2561

ประกาศรับสมัคร

8พฤศจิกายน2561

รายละเอียด

กรุงเทพมหานคร(กทม.)
เปิดรับสมัครสอบเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครครั้งที่1/2561จำนวน477อัตรา 

ประกาศสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร 
เรื่องรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญครั้งที่1/2561


###ตำแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน###

-ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานจำนวน60อัตรา 
-ตำแหน่งพนักงานปกครองปฏิบัติงานจำนวน8อัตรา 
-ตำแหน่งพนักงานเทศกิจปฏิบัติงานจำนวน1อัตรา 
-ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานจำนวน18อัตรา
-ตำแหน่งนายช่างสำรวจปฏิบัติงานจำนวน35อัตรา
-ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงานจำนวน25อัตรา
-ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัฒนาสังคมปฏิบัติงานจำนวน6อัตรา
-ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงานจำนวน20อัตรา 
-ตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงานจำนวน9อัตรา
-ตำแหน่งนายช่างเทคนิคปฏิบัติงานจำนวน6อัตรา
-ตำแหน่งเจ้าพนักงานสื่อสารปฏิบัติงานจำนวน3อัตรา
-ตำแหน่งโภชนาการปฏิบัติงานจำนวน3อัตรา
-ตำแหน่งเจ้าพนักงานห้องสมุดปฏิบัติงานจำนวน8อัตรา
-ตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงานจำนวน1อัตรา
-ตำแหน่งเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ปฏิบัติงานจำนวน2อัตรา
-ตำแหน่งนายช่างศิลป์ปฏิบัติงานจำนวน2อัตรา
-ตำแหน่งเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงานจำนวน1อัตรา

##ตำแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ###
-ตำแหน่งเจ้าพนักงานเทศกิจปฏิบัติการจำนวน5อัตรา
-ตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการจำนวน10อัตรา
-ตำแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการจำนวน25อัตรา
-ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการจำนวน8อัตรา
-ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการจำนวน14อัตรา
-ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการจำนวน5อัตรา
-ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการจำนวน15อัตรา
-ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการจำนวน8อัตรา 
-ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการจำนวน16อัตรา
-ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการจำนวน18อัตรา 
-ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการจำนวน9อัตรา
-ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการจำนวน25อัตรา
-ตำแหน่งนักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการจำนวน6อัตรา 
-ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการจำนวน2อัตรา 
-ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการจำนวน2อัตรา
-ตำแหน่งนักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการจำนวน30อัตรา
-ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการจำนวน2อัตรา
-ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการจำนวน25อัตรา 
-ตำแหน่งนักโภชนาการปฏิบัติการจำนวน6อัตรา 
-ตำแหน่งสถาปนิกปฏิบัติการจำนวน5อัตรา 
-ตำแหน่งนักวิชาการสถิติปฏิบัติการจำนวน4อัตรา
-ตำแหน่งบรรณารักษ์ปฏิบัติการจำนวน2อัตรา 
-ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการจำนวน5อัตรา 
-ตำแหน่งนักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการจำนวน3อัตรา 
-ตำแหน่งนักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการจำนวน3อัตรา
-ตำแหน่งนักวิชาการศูนย์เยาวชนปฏิบัติการจำนวน3อัตรา
-ตำแหน่งนักพัฒนาการกีฬาปฏิบัติการจำนวน1อัตรา
-ตำแหน่งนักวิชาการศูนย์เยาวชนปฏิบัติการ(ผู้นำกิจกรรมพลศึกษา)จำนวน6อัตรา
-ตำแหน่งนักวิชาการศูนย์เยาวชนปฏิบัติการ(ผู้นำกิจกรรมศิลปะ)จำนวน1อัตรา 
-ตำแหน่งนักจัดการงานรักษาความสะอาดปฏิบัติการจำนวน1อัตรา

การรับสมัครสอบ

รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่บัดนี้-19พฤศจิกายน2561ที่เว็บไซต์http://www.bangkok.go.th/examขอบคุณข้อมูลจาก:jobthaiweb.com
โพสต์โดยสมาชิก : monnyboy